ทัศนศึกษาเกาะสมุยสุราษฏร์ธานี

ทัศนศึกษาเกาะสมุยสุราษฏร์ธานี

คณะสื่อมวลชนจังหวัดนนทบุรี

 ABOUT THE AUTHOR

เคยเเขียนข่าว/สารคดี ทำข่าวส่วนกลาง เป็นบรรณาธิการหนังพิมพ์เดอะนิวส์ท้องถิ่นนนทบุรี เคยอบรม พคบ 2 กอ.รมน. และรุ่นนักธุรกิจรักษาความมั่นคง รุ่น72 จบปริญญาสาขาการจัดการ สื่อมวลชนนนทบุรี