ทางหลวงจังหวัดตาก เริ่มทำการระเบิดหินดอยรวก แล้ว เตือนผู้ใช้รถใช้ถนนสายตาก – แม่สอด ใช้ความระมัดระวัง และวางแผนในการใช้เส้นทาง คาดจะทำการแล้วเสร็จกลางปี 2560

ทางหลวงจังหวัดตาก เริ่มทำการระเบิดหินดอยรวก แล้ว เตือนผู้ใช้รถใช้ถนนสายตาก – แม่สอด ใช้ความระมัดระวัง และวางแผนในการใช้เส้นทาง คาดจะทำการแล้วเสร็จกลางปี 2560

ทางหลวงจังหวัดตาก เริ่มทำการระเบิดหินดอยรวก แล้ว เตือนผู้ใช้รถใช้ถนนสายตาก แม่สอด ใช้ความระมัดระวัง และวางแผนในการใช้เส้นทาง  คาดจะทำการแล้วเสร็จกลางปี 2560

                เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559 ซึ่งเป็นวันแรกของการใช้วัตถุระเบิด ทำการระเบิดหินภูเขาดอยรวก เจ้าหน้าที่แขวงการทางตากที่ 1(ตาก) สำนักงานทางหลวงที่ 4 กรมทางหลวง และเจ้าหน้าที่บริษัทก่อสร้าง ได้เข้าทำการตรวจความพร้อมในการระเบิดภูเขาที่ดอยรวก ถนน สาย R 2 สายตาก-แม่สอด ทั้งนี้เพื่อขยายช่องจราจร เป็น 4 ช่องทางจราจรหรือ 4 เลน เพื่อรองรับเส้นทางสายเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor: EWEC) และการรอง รับเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก(แม่สอด) ตั้งแต่หลักกิโลเมตรที่ 72 บ้านอุมยอม ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมืองตาก ไปจนถึงหลักกิโลเมตรที่ 65 ถนนสายตาก-แม่สอด ซึ่งขณะระเบิดมีรถจอดรอเพื่อผ่านทางจำนวนมาก โดยทำการระเบิดตั้งแต่เวลา 09.30-10.00 น. ทุกวัน เริ่มตั้งแต่วันที่  (1 มีนาคม2559 จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 โดยกันผู้ไม่เกี่ยวข้องห่างจุดระเบิดประมาณ 500 เมตร

นายจงจิต เต็งยะ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 4 ตาก กล่าวว่า เรามีการเตรียมพร้อมในการทำงาน มีการประสานและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบ ซึ่งความเร็วหรือช้าของการระเบิดขึ้นอยู่กับเวลาและอุปสรรค ซึ่งงานที่ตั้งไว้นาน เนื่องจากช่วงสงกรานต์มีวันหยุดหลายวันจะต้องหยุดการทำงานจึงเผื่อเวลาไว้ ส่วนถนนสายนี้หากการก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณกลางปี 2560 จะทำให้การจราจรคล่องตัวมากขึ้น

                เจ้าหน้าที่ทีมระเบิดภูเขา กล่าวว่า วันนี้คือวันแรกของการระเบิดดอยรวก เพื่อทดสอบว่าการระเบิดจะเป็นไปตามที่คำนวณไว้ โดยจะมีการเจาะหลุมระเบิดลึกตั้งแต่ 2-8 เมตร ซึ่งเราจะคำนึงถึงความเดือดร้อนของการจราจร หากวันนี้ได้ผล การทำงานต่อไปอาจจะเร็วขึ้น โดยแต่ละวันจะใช้ระเบิดประมาณ 300 กิโลกรัม เก็บหินที่ระเบิดได้ประมาณ 1,000 คิวเศษ
 

ภาพโดย เอ ฅนสร้างภาพ / นกกระจิบน้อยตาก

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป