ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนคแม่สอดเชิญชวนชาวแม่สอดร่วมประกอบพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองแม่สอด

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนคแม่สอดเชิญชวนชาวแม่สอดร่วมประกอบพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองแม่สอด

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนคแม่สอดเชิญชวนชาวแม่สอดร่วมประกอบพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองแม่สอด

            ที่บริเวณศาลเจ้าพ่อพะวอและศาลหลักเมืองแม่สอด เยื้องตลาดสดเทศบาลบ้านเหนือ ถนนอินทรีคีรี เขตเทศบาลนครแม่สอด นายมนัส ทวี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครแม่สอด ได้ฝากประชาสัมพันธ์เชิญชวนชาวแม่สอดเข้าร่วมประกอบพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองแม่สอดซึ่งตั้งอยู่ติดกับศาลเจ้าพ่อพะวอ ตลาดบ้านเหนือ หลังจากได้มีการปรับเปลี่ยนก่อสร้างบูรณะ ซ่อมแซมปรับภูมิทัศน์ ไปแล้ว และจะมีการประกอบพิธีบวงสรวงในวันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2559 ตั้งแต่เวลา 06.00 น.เป็นต้นไปโดยขอเชิญชวนชาวแม่สอดเข้าร่วมประกอบพิธีบวงสรวงในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน

/////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป