ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างฝายและแก้มลิง ในพื้นที่บ้านผาลาด ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างฝายและแก้มลิง ในพื้นที่บ้านผาลาด ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างฝายและแก้มลิง ในพื้นที่บ้านผาลาด ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

                นายธนยศ ปานขาว นายอำเภอแม่สอด ให้การต้อนรับ คณะของพลตำรวจโทพิจาร จิตติรัตน์ ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (นายพิษณุ เครืองาม )  เพื่อลงพื้นที่ตรวจติดตาม สถานที่ก่อสร้างฝายกั้นน้ำ และแก้มลิง ในพื้นที่บ้านผาลาด ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก พร้อมผู้นำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นำคณะลงพื้นที่ และรายงานแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้สำหรับการก่อสร้างฝายกั้นน้ำดังกล่าว จะมีการดำเนินการ สร้างฝาย กั้นลำห้วยหลวง หรือลำห้วยสะดอ   ซึ่งการก่อสร้างดังกล่าว จะส่งผลดีต่อราษฏร ในพื้นที่ 6 หมู่บ้าน ของตำบลแม่กุ   จำนวน 1,379 ครัวเรือน ราษฏรจำนวน 4,138 คน พื้นที่การเกษตรที่ได้รับประโยชน์ รวม 4,500 ไร่  ซึ่งประกอบด้วย นาข้าว ข้าวโพด ถั่ว พริก แตง  โดยมีมูลค่าการเกษตรต่อปี ประมาณ20 ล้านบาท   อย่างไรก็ตามสำหรับการก่อสร้างฝายและแก้มลิงในครั้งนี้  จะเป็นการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เนื่องจากพบว่าในช่วงฤดูแล้ง ลำห้วยมีปริมาณน้ำแห้งขอด ไม่สามารถกับเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งได้ เนื่องจากไหลลงสู่แม่น้ำเมยเกือบหมด ประกอบกับยังเป็นการแก้ไขปัญหา น้ำไหลหลาก ในช่วงฤดูฝน เนื่องจากพบว่าในช่วงฤดูฝน จะเกิดน้ำป่าไหลหลาก สร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนราษฏรและพื้นที่การเกษตร  ทั้งนี้สำหรับการสร้างฝายนี้ คาดว่าจะสามารถกักเก็บน้ำ ได้มากกว่า 8,000 ลูกบาศ์กเมตร  และหากมีการก่อสร้างแก้มลิงจะทำให้สามารถกักเก็บน้ำได้มาขึ้นเท่าตัว

                ประโยชน์ ของฝายชะลอน้ำ เพื่อช่วยชะลอน้ำ ชะลอการไหลของน้ำ จากเดิมที่ฤดูน้ำหลากน้ำจะหลากลงสู่ที่ต่ำอย่างรวดเร็ว ชะลอความแรงของน้ำหลาก ช่วยลดการกัดเซาะของตลิ่งลำน้ำ  ช่วยดักตะกอนแม่น้ำ กิ่งไม้ เศษไม้ ดิน โคลน ทราย ทำให้ลำน้ำหลังฝายตื้นเขินช้าลง เก็บกักน้ำ ทำให้เกิดความชุ่มชื้น ในบริเวณฝายและพื้นที่เหนือฝาย  ใช้ทำการเกษตรบริเวณใกล้เคียงได้ตลอดทั้งปี เช่น ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ ทำไร่ ทำสวน   เป็นแหล่งเพาะพันธ์สัตว์น้ำ ให้เป็นแหล่งอาหารตามธรรมชาติของชาวบ้าน และสร้างรายได้ให้กับครอบครัว   และเก็บความชุ่มชื้น เพิ่มปริมาณ น้ำใต้ดิน เป็นประโยชน์ ในการทำประปาหมู่บ้าน

ภาพ / ข่าว ศิริพันธ์  นันทะศิริ

  

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป