ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์การต่อสู้พรรคคอมมิวนิสต์ ที่ บ.สันติสุข อ.ปง จ.พะเยา

ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์การต่อสู้พรรคคอมมิวนิสต์ ที่ บ.สันติสุข อ.ปง จ.พะเยา

หมู่บ้านท่องเที่ยงเชิงประวัติศาสตร์ บ.สันติสุข อ.ปง จ.พะเยา

อัพเดตเมื่อ ประมาณหนึ่งเดือนที่แล้ว
 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มีค.2559 พวกเรากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ได้ลงพื้นที่ บ.สันติสุข หมู่ 7 ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา เพื่อตามหาร่องรอยทางประวัติศาสตร์ของการต่อสู้ของพรรคคอมมิวนิสต์ กับรัฐบาลไทย ที่ บ.สันติสุข..ในอดีต..

จุดมุ่งหมายของคณะเราคือการรวบรวม เรื่องราวของควา่มเป็นมาของหมู่บ้าน เพื่อจัดทำเป็นสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน เผยแพร่สู่สาธารณะ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ต่อไป..

ทีมงานวันนี้ประกอบด้วย..นายยุทธภูมิ นามวงศ์ หัวหน้าทีมงานฯ,นางนินทิยา ยาเจริญ ผู้ช่วยฯ,นางสาววิภารัตน์ ไฝเครือ นักวิชาการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยทีมงานระดับอำเภอ ประกอบด้วย นางสาวสารภี มีปาน พัฒนากรตำบลขุนควร,นางสุกันยา เชื้ออินต๊ะ อาสาพัฒนา(อสพ.) และ นางคำเอ้ย อุ่นรินทร์ ผู้นำ อช.ดีเด่น

การจัดเก็บรวบรวมกิจกรรมวันนี้..ภาคเช้า..ร่วมพิธีการมอบใบประกาศนียบัตร แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ระดับ ม.3 ณ โรงเรียนบ้านสันติสุข

จากนั้นถ่ายทำการฝึกอบรมสตรีด้านการตัดเย็บเสื้อผ้า กลุ่มเป้าหมายสตรี จำนวนกว่า 50 คน ดำเนินการฝึกอบรม โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปง..งบประมาณจากกรมการพัฒนาชุมชน ตามโครงการพระราชดำริฯ..

เยี่ยมชมและจัดเก็บข้อมูล สถานที่ท่องเที่ยว ประกอบด้วย จุดชมวิวดอยผาช้าง ผาวัว และอาชีพการทำลูกชิด หรือ ลูกต๋าว ของชาวบ้าน

เยี่ยมชมสุสานวีรชน ซึ่งเป็นบริเวณหลุ่มฝังศพของผู้เสียสละ ที่เสียชีวิตจากการสู้รบ ในยุคที่คอมมิวนิสต์กำลังเฟื่องฟู ทั้งศพของอาสาสมัครชาวบ้าน นักศึกษา จำนวนประมาณ 12 หลุมศพ

เยี่ยมชมการผลิตลูกชิด หรือ ลูกต๋าวของชาวบ้าน ตลาดส่งออกคือ จ.น่านและ จ.อุตรดิตถ์ สร้างงานสร้างรายได้อย่างงามทีเดียว..

ติดต่อสอบถามข้อมูลของหมู่บ้านท่องเที่ยว บ.สันติสุขที่ ผู้ใหญ่บ้่าน โทร.093-1936929 โรงเรียนบ้านสันติสุข โทร.054-470014 ท่าน ผอ.สงกรานต์ โทร.093-0475205

ขอขอบคุณผู้นำชุมชนผู้พาเยี่ยมชมและให้ข้อมูล ประกอบด้วย นายอิทธิพล วรกิจพาณิชย์ ผู้ใหญ่บ้าน,นายอภินันท์ วรกิจพาณิชย์ อดีตผู้ใหญ่บ้าน,นายสมหวัง วรกิจพาณิชย์ อดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน,นายสงกรานต์ บุญมี ผอ.โรงเรียนบ้านสันติสุขและนายชูชัย วรกิจพาณิชย์ ผู้นำชุมชน และขอขอบคุณกลุ่มสตรีแม่บ้านทุก ๆ ท่าน..ที่ต้อนรับทีมงานของเราอย่างอบอุ่น..

 ABOUT THE AUTHOR

บรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ๓ ที่ อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ปี ๒๕๒๖ ต่อมา ย้ายไป อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ,อ.แม่สาย จ.เชียงราย ดำรงตำแหน่งพัฒนาการอำเภอท่าวังผา,อ.บ่อเกลือ จ.น่าน และต่อมาย้ายเป็นพัฒนาการอำเภอ ๗ อ.เชียงคำ ,อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา สุดท้าย ปี ๒๕๔๙ ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา จนถึงปัจจุบัน..บทบาทหน้าที่ เป็นนักสื่อสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา สถานที่ทำงาน ศาลากลางจังหวัดพะเยา เรียกชื่อตนเองว่า "สารสนเทศเพื่อชุมชน"จนถึงปัจจุบัน..