ธ.กรุงไทย สาขาโรบินสันแม่สอด ทำการเปิดให้บริการแก่ประชาชน ภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมแสดงความยินดี

ธ.กรุงไทย สาขาโรบินสันแม่สอด ทำการเปิดให้บริการแก่ประชาชน ภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมแสดงความยินดี

ธ.กรุงไทย สาขาโรบินสันแม่สอด ทำการเปิดให้บริการแก่ประชาชน ภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมแสดงความยินดี

                ที่บริเวณชั้น 2 ของห้างสรรพสินค้าโรบินสันแม่สอด ดร.เทอดเกียรติ  ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด พร้อมด้วยภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมพิธีเปิดธนาคารกรุงไทย สาขาโรบินสันแม่สอด เป็นจำนวนมาก

                โดยนายสุทธา  สายวาณิช  รองผู้ว่าราชการ จ.ตาก เป็นประธานในพิธีเปิดและการตัดริ้บบิ้นร่วมกับ ภาครัฐและเอกชน คหบดี ที่ได้รับเชิญมาเพื่อเป็นเกียรติในการเปิดธนาคารกรุงไทยสาขาโรบินสันแม่สอดแห่งนี้

พร้อมกับการลงนามในสมุดเยี่ยมการเปิดธนาคารแห่งนี้อีกด้วย มีผู้ที่เข้าร่วมพิธีเปิดธนาคารกรุงไทยพร้อมด้วยพนักงานที่มาร่วมต้อนรับจำนวนกว่า 50 คน/////////////////////////////////////

ภาพและข่าวโดย วรภา  พันลุตัน

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป