ธกส.สาขาแม่สอดจัดกิจกรรม สองล้อ สองขา รักษ์ป่า รักษ์โลก ครั้งที่ 3

ธกส.สาขาแม่สอดจัดกิจกรรม สองล้อ สองขา รักษ์ป่า รักษ์โลก ครั้งที่ 3

ธกส.สาขาแม่สอดจัดกิจกรรม สองล้อ สองขา รักษ์ป่า รักษ์โลก ครั้งที่ 3

                ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาแม่สอดเยื้องสำนักงานเทศบาลนครแม่สอด ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาแม่สอดจัดกิจกรรมสองล้อ สองขา รักษ์ป่า รักษ์โลก ครั้งที่ 3 โดยนายธนยศ ปานขาว นายอำเภอแม่สอดมอบหมายหน้าที่ให้ นายยรรยง กุนาคำ ปลัดอาวุโสอำเภอแม่สอดเดินทางมาเป็นประธานเปิดกิจกรรมดังกล่าวและนายพิทยา ทับทิมไทย ผู้จัดการ ธกส.สาขาแม่สอดเป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีนายธิรยุทธ ฉันติกุล รองนายกเทศมนตรีได้รับมอบหมายหน้าที่จากดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ให้เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมกับชมรมปั่นจักรยานอำเภอแม่สอด ชมรมปั่นจักรยานอำเภอพบพระชมรมปั่นจักรยานบ้านไทยสามัคคี พนักงานธกส.ในสังกัด เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่4 ฝ่ายจัดทำฝายชะลอน้ำและผู้สนใส่ใจรักสุขภาพเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า 300 คน การจัดกิจกรรมสองล้อ สองขา รักษ์ป่า รักษ์โลก ครั้งนี้เพื่อเสริมสร้างและปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อเป็นการดูแลความชุ่มชื้นของป่าชุมชน สร้างความรักสมานสามัคคี เอื้ออาทร เสริมสร้างพลานามัยและสุขภาพผู้ร่วมกิจกรรม โดยมีกิจกรรมร่วมกันปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพไปยังป่าชุมชนบ้านไทยสามัคคี หมู่ที่9 ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอดระยะทางจำนวน 14 กิโลเมตร เพื่อร่วมกันทำฝายชะลอน้ำในพื้นที่ดังกล่าว

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป