นครนายก ชูเมือง Slow Life พร้อมเปิด 2 งานใหญ่ปลายปี ปั่นเพื่อพ่อ และลอยกระทง 2558

นครนายก ชูเมือง Slow Life พร้อมเปิด 2 งานใหญ่ปลายปี ปั่นเพื่อพ่อ และลอยกระทง 2558

นครนายก ชูแนวคิด เมืองสุนทรียสาระ (Slow Life) แหล่งบำบัดชีวิต (Detoxing for Life) ของเมืองไทย พร้อมเปิดตัว 2 แคมเปญใหญ่ทิ้งท้ายปี เส้นทาง Detox ชีวิตในโครงการ “ปั่นเพื่อพ่อ” และ “ลอยกระทง นครนายก ๒๕๕๘” 
 
 
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกคนใหม่ เดินหน้าปรับภาพลักษณ์และกำหนดตำแหน่งการตลาดใหม่ให้แก่จังหวัดนครนายก สร้างแบรนด์จังหวัดสู่ เมืองสุนทรียสาระ (Slow Life) เน้นกลุ่มเป้าหมายเดินทางเยี่ยมชมเพื่อบำบัดชีวิต เสริมสร้างสุขภาพกายและใจ พร้อมเปิดตัว 2 แคมเปญใหญ่ประจำเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม ได้แก่ โครงการ “Bike for DAD ปั่นเพื่อพ่อ” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา พร้อมเปิดตัวเส้นทางพิเศษสิริมงคล เสริมสุขภาพกายและใจ ในวันที่ 11 ธันวาคม และ “งานลอยกระทง นครนายก 2558” ในวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ณ จังหวัดนครนายก
 
ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก กล่าวว่า “จังหวัดนครนายก เป็นเมืองที่อยู่ใกล้กับกรุงเทพฯ ด้วยระยะเวลาเดินทางเพียง 2 ชั่วโมง ได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองแห่ง “อาศรมปัญญา” เนื่องจากเป็นแหล่งเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในที่ดินส่วนพระองค์ ได้แก่ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ นำเสนอเรื่องราวการใช้ชีวิตอยู่อย่างยั่งยืนและเพียงพอ ควบคู่ไปกับแหล่งเรียนรู้ต่างๆ อาทิ ศูนย์เพาะพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับองครักษ์ เกษตรปลอดสารพิษ แหล่งโบราณคดีบ้านดงละคร พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยพวน อาคารพิพิธภัณฑ์ รร.จปร. 100 ปี เป็นต้น ขณะเดียวกันมีจุดเด่นสำคัญคือ แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ ประกอบด้วย 9 แหล่งสักการะ 6 น้ำตก 4 หน้าผา 4 เขื่อนและอ่างเก็บน้ำธรรมชาติ” 
 
ด้วยวิสัยทัศน์ของจังหวัดที่ว่า จะเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ บริการทางการแพทย์และสุขภาพ บ้านแห่งความสุขใกล้กรุง สังคมและประชาชนผาสุก ในปีนี้ จึงได้กำหนดแนวคิดการสื่อสารเป็น เมืองสุนทรียสาระ (Slow Life) แหล่งบำบัดชีวิต (Detoxing for Life) ของเมืองไทย นำเสนอแหล่งท่องเที่ยวสำหรับผู้รักสุขภาพ ที่มีแหล่งท่องเที่ยวและบริการครอบคลุมในทุกด้านตั้งแต่ แหล่งที่พักธรรมชาติ อาหารปลอดสารพิษ กิจกรรมเสริมสุขภาพ แหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมและสังคม จนถึงชุมชนสีเขียวและเป็นมิตร สำหรับกิจกรรมใหญ่ที่จะเกิดขึ้นปลายปีนี้ ได้แก่
 
 
โครงการ Bike for DAD ปั่นเพื่อพ่อ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2558 จนบัดนี้มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมแล้วทั้งสิ้นเกือบสี่พันราย ซึ่งทางจังหวัดนครนายก ได้จัดกิจกรรมซ้อมใหญ่ทุกวันพุธมาโดยตลอด โดยใช้เส้นทางจริงรวมทั้งสิ้น 29 กิโลเมตร ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมในด้านการจัดระเบียบ ความปลอดภัย การเตรียมสถานที่ เพื่อให้งานในวันที่ 11 ธันวาคม ออกมาสมบูรณ์สมพระเกียรติโดยใช้เส้นทางสิริมงคล เริ่มต้นจาก ศาลากลางจังหวัด ปั่นไปตามถนนหมายเลข 3049  เป็นระยะทาง 11 กิโลเมตร และเลี้ยวกลับบริเวณ สระมะนาวรีสอร์ท จากนั้นปั่นจนถึงสี่แยกประชาเกษม เลี้ยวซ้าย ปั่นตรงผ่านวัดเขานางบวช เข้าถนนหมายเลข 3229 ปั่นจนถึงสี่แยกวัดอุดมธานีแล้วเลี้ยวขวา เข้าถนนสุวรรณศร ผ่านจวนผู้ว่าฯ จะถึงสามแยกศิลาทอง เลี้ยวซ้ายไปยังศาลากลางจังหวัด เส้นทางนี้ เป็นเส้นทางที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ไม่เหมือนจังหวัดใด เหมาะสำหรับนักปั่นที่ต้องการแสวงหาความท้าทาย หลบหลีกความวุ่นวาย เข้าสู่ความสงบงดงามตามธรรมชาติ 
 
 
งานลอยกระทง นครนายก ๒๕๕๘ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “สวยสูงค่า งามสูงวัย” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร9. อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ระหว่างเวลา15.30-21.00 น. โดยมีไฮไลท์สำคัญได้แก่ ขบวนแห่กระทงรวมกว่า 10 ชุดที่วิจิตรตระการตา การประกวดหนูน้อยนพมาศ และการประกวดนางนพมาศสูงวัย รับสมัครเฉพาะผู้มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป เพื่อแสดงให้เห็นถึงความแข็งแรง สุขภาพที่ดีของประชาชน ในสังคมและสิ่งแวดล้อมของนครนายก และเพื่อเป็นมิ่งขวัญให้แก่ลูกหลานต่อไป
 
สำหรับผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ของจังหวัดนครนายกได้ที่ กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดนครนายก โทร. 037-314765  มท.31129 E-mail : datanayok@hotmail.com สื่อสังคมออนไลน์ www.nakhonnayok.go.th และ www.facebook.com/sujin.chaichumsak 

 ABOUT THE AUTHOR

นักสื่อสาร รักการเขียน ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และเปิดใจยอมรับฟังทุกความคิดเห็น เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม ประสบการทำงานด้านการสื่อสารกว่า 18 ปี ทำงานด้านการสื่อสารและนิเทศศาสตร์ให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย