นพ.นิทัศน์ นำทีมแนะนำ มกษ.วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ สกลนคร คณะสาธารณสุขศาสตร์

นพ.นิทัศน์ นำทีมแนะนำ มกษ.วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ สกลนคร คณะสาธารณสุขศาสตร์

วันนี้ (3 กันยายน 2558) ณ ห้องกุดทิงธารา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ  อดีตรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์นิท้ศน์ รายยาวา  พร้อมด้วยทีมคณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาบุคลากร แนะนำประชาสัมพันธ์ กิจกรรมภารกิจมหาวิทยาลัย แก่คณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ และ ผู้สนใจ เน้นการพัฒนาการวิจัยในบริบทของชุมชน เกี่ยวกับการจัดการสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม เป้ามหาย 10 จังหวัดภาคอีสาน ซึ่งมีบุคลากรสนใจเป็นจำนวนมาก โดยมี นายแพทย์วิทยา  พลสีลา  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ และคณะหัวหน้ากลุ่มงาน ให้เกียรติต้อนรับ ก่อนจะเดินทางต่อไปยัง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

 ABOUT THE AUTHOR

.........สร้างสรรค์ ผู้มีปัญญามาก สนทนากันเรื่องหลักการ ผู้มีปัญญาปานกลาง สนทนากันเรื่องเหตุการณ์ ผู้มีปัญญาน้อย สนทนากันเรื่องของคนอื่น .......... https://www.facebook.com/video/embed?video_id=447308985361934