นักวิจัย ม.เชียงใหม่ คว้า 2 รางวัลชนะเลิศ ในงานThailand Digi Challenge 2014

นักวิจัย ม.เชียงใหม่ คว้า 2 รางวัลชนะเลิศ ในงานThailand Digi Challenge 2014

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2557 นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโครงการ smart Lab CAMT ของวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี คว้า 2 รางวัลชนะเลิศจากการประกวด Thailand Digi Challenge 2014 ภายใต้ชื่องาน Software Expo Asia 2014 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ที่ผ่านมา จัดโดย สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ SIPA ซึ่งเป็นการประกวดผลงานด้านดิจิทัล คอนเทนต์ ที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมหลักและสามารถต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้ทันที ทั้งนี้การจัดกิจกรรมมีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิต นักศึกษา นักพัฒนา ประชาชนทั่วไป หรือผู้ประกอบการด้าน Animation, Game, e-Learning และ New Media ให้เกิดความตื่นตัวและสร้างสรรค์ผลงานด้านดิจิทัล คอนเทนต์ เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังสนับสนุนให้ผู้ประกอบการขนาดเล็กอย่าง (SMEs) สามารถนำ Content นั้น ไปพัฒนาต่อยอดและใช้ในเชิงพาณิชย์ได้ 

การประกวดครั้งนี้นักวิจัยในโครงการ smart Lab CAMT ของวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมดูแล ของอาจารย์ เทพฤทธิ์  สินธำรงรักษ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิชาแอนนิเมชัน เป็นที่ปรึกษาโครงการ สามารถคว้ารางวัลจากการประกวดได้ถึง 2 รางวัล ได้แก่

รางวัลชนะเลิศ ประเภทบุคคลทั่วไป ประจำภาคใต้ ด้าน New Media ภายใต้แนวคิดด้านสถาปัตยกรรม รับเงินรางวัล 20,000 บาทและทุนสนับสนุนการพัฒนาต่อ : 450,000 บาท จากผลงานของนักวิจัย 2 คน คือ นางสาวณิชา วรรยาต และนายกฤษฎามหากิจไพศาล ในชื่อผลงาน Sino Portuguese : The ancestral city ท่องอดีต 100 ปีเมืองเก่าภูเก็ต เป็นโปรแกรมที่สร้างแบบจำลองบรรยากาศของเมืองภูเก็ตในสมัยประมาณรัชกาลที่ 5 โดยผู้ใช้งานจะได้เห็นถึงที่มาของวัฒนธรรมต่างๆที่หล่อหลอมมาเป็นเมืองภูเก็ต นอกจากนั้นแอพพลิเคชั่นยังมีระบบผู้เชี่ยวชาญเมื่อผู้ใช้งานอยู่บริเวณเมืองเก่า ระบบจะทำการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญๆ รวมถึงร้านค้าที่น่าสนใจผ่านระบบพิกัดจีพีเอส ในรูปแบบของโลกเสมือนสามมิติบนแท็ปแล็ตและสมาร์ทโฟน

และอีกหนึ่งรางวัลชนะเลิศที่คว้าได้ ในประเภทบุคคลทั่วไป ประจำภาคเหนือ ด้าน New Media ภายใต้แนวความคิด Ancient Lannaรับเงินรางวัล 20,000 บาท จากผลงานของนักวิจัย นางสาวอภิชญา กัฬหะสุต และ นายภากร มิ่งศิริปรีดา ในชื่อผลงาน Ancient Scorpion-Tailed Boat Ping river cruise guide ท่องอดีตเมืองเชียงใหม่ไปกับเรือหางแมงป่อง ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นที่สามารถใช้งานได้บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยการย้อนอดีตล่องเรือหางแมงป่องในการเที่ยวชมสถาปัตยกรรมและฟังเรื่องราวความเป็นมาสองฝั่งริมแม่น้ำปิง โดยการสร้างโมเดลจำลองแบบสถาปัตยกรรมและบรรยากาศ ย้อนอดีตกลับไปยังสมัยที่ผู้คนใช้การคมนาคมทางน้าในการเดินทาง เพื่อสัมผัสประสบการณ์ที่ไม่มีให้เห็นอีกแล้วในปัจจุบัน

 

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ citizenthaipbs.net ดูแล เรียบเรียง และรวบรวมเนื้อหาจากนักข่าวพลเมือง