นักศึกษา ม.อ.หาดใหญ่ ค้านจ่ายค่าเทอมแบบเหมาจ่ายช่วงซัมเมอร์

นักศึกษา ม.อ.หาดใหญ่ ค้านจ่ายค่าเทอมแบบเหมาจ่ายช่วงซัมเมอร์

เมื่อวันที่ 29 เม.ย. 2558 นักศึกษาชมรมสันติศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้จัดกิจกรรมคัดค้านการจ่ายค่าเทอมแบบเหมาจ่ายในช่วงซัมเมอร์ ของนักศึกษารหัส 57 หรือน้องปี 1 ที่ใต้ถุนอาคารกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมนี้ได้มีนักศึกษาจำนวนมากมาร่วมลงชื่อคัดค้านและร่วมแสดงความคิดเห็นต่อระบบค่าเทอมแบบเหมาจ่าย อีกทั้งยังสะท้อนว่าเป็นระบบค่าเทอมที่ไม่เป็นธรรม

นอกจากมีการลงชื่อคัดค้านการจ่ายค่าเทอมแบบเหมาจ่ายแล้ว ยังมีการเขียนกวี และเขียนแสดงความรู้สึกต่างๆ ของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม

20152904193229.jpg

20152904193230.jpg

และในวันที่ 30 เม.ย. 2558 เวลา 13.30 – 15.00 น. นี้นักศึกษาชมรมสันติศึกษาจะมีการส่งจดหมายเปิดผนึกรวมทั้งรายชื่อนักศึกที่คัดค้านการเหม่าจ่ายค่าเทอมซัมเมอร์ ให้กับทางผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินท์ โดยมีข้อเรียกร้อง2ข้อด้วยกัน

1.ยกเลิกอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูร้อนแบบเหมาจ่ายสำหรับนักศึกษารหัส 57

2.ให้ทางมหาวิทยาลัยคิดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูร้อน ตามหน่วยกิจที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนจริง

20152904193353.jpg

 ABOUT THE AUTHOR

เคยอายุ 10 ขวบ 1 ปีเต็ม