นักศึกษา ม.อ.เฮ คืบ! ค้านค่าเทอมแบบเหมาจ่ายช่วงซัมเมอร์

นักศึกษา ม.อ.เฮ คืบ! ค้านค่าเทอมแบบเหมาจ่ายช่วงซัมเมอร์

หลังจากเมื่อวันที่ 29 เม.ย. ที่ผ่านมา นักศึกษาชมรมสันติศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดกิจกรรมคัดค้านการจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูร้อน ของนักศึกษารหัส 57 หรือน้องปี 1 ณ อาคารกิจกรรม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีนักศึกษาจำนวนมากมาร่วมลงชื่อคัดค้านและร่วมแสดงความคิดเห็นต่อระบบค่าธรรมนียมแบบเหมาจ่าย (จำนวนครึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียมการศึกษา) ซึ่งสะท้อนว่าเป็นระบบที่ไม่เป็นธรรม (คลิกอ่านข่าว)

ความเคลื่อนไหวล่าสุดจากเพจสภานักศึกษา ม.อ.หาดใหญ่ ได้โพสต์ข้อความเมื่อวันที่ 14 พ.ค.ที่ผ่านมา หลังจากที่ประชุมคณบดีได้พิจารณาทบทวนอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูร้อนใหม่ และได้มีมติเห็นชอบแล้วว่า จะเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยวิธีการเก็บตามช่วงหน่วยกิต แต่จะเพิ่มจำนวนเงินในแต่ช่วงดังนี้

สำหรับ 1-3 หน่วยกิต = 3,600 บาท, 4-6 หน่วยกิต = 5,400 บาท, 7-9 หน่วยกิต = 7,200 บาท โดยเก็บเพิ่มจากอัตราเงินเฟ้อร้อยละ 3 ต่อปี รวม 7 ปี รวมแล้วประมาณร้อยละ 20

แม้จะยังไม่มีประกาศเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมฉบับใหม่ประกาศออกอย่างเป็นทางการ แต่สำหรับนักศึกษาที่ประสงค์จะลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน สามารถลงทะเบียนตามปกติ ‪แล้วทางมหาวิทยาลัยจะคืนเงินส่วนต่างแก่นักศึกษา‬ (รหัส 57 เป็นต้นไป) ในภายหลัง 

ขอบคุณภาพจากเพจ สภานักศึกษา ม.อ.หาดใหญ่

20151505174818.jpg

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ citizenthaipbs.net ดูแล เรียบเรียง และรวบรวมเนื้อหาจากนักข่าวพลเมือง