นักศึกษาจังหวัดปทุมธานีคว้ารางวัลชนะเลิศการออกแบบตราสัญลักษณ์ (โลโก้) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก

นักศึกษาจังหวัดปทุมธานีคว้ารางวัลชนะเลิศการออกแบบตราสัญลักษณ์ (โลโก้) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก

นักศึกษาจังหวัดปทุมธานีคว้ารางวัลชนะเลิศการออกแบบตราสัญลักษณ์ (โลโก้) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก

ที่ห้องประชุมสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก นายสุรพงษ์ ไชยวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก และคณะกรรมการจากส่วนราชการ ร่วมพิจารณาตัดสินการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (โลโก้) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก มีผลงานการออกแบบที่ส่งเข้าประกวดจาก นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทั้งหมด 19 ราย จำนวน 28 แบบ โดยคณะกรรมการได้พิจารณา จากความคิดสร้างสรรค์และองค์ประกอบที่สื่อถึง เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากมากที่สุด สำหรับผู้ที่ได้รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายภาณุวิชญ์ นิลแก้ว นักศึกษาจังหวัดปทุมธานี ชื่อผลงานเศรษฐกิจไทยก้าวไกลสู่สากล ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายเกียรติศักดิ์ หงส์คำ ข้าราชการจากกรุงเทพฯ ชื่อผลงานเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก นครแห่งเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการบูรณาการ ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายสมพงษ์ รัตนกุญชร ข้าราชการครู จังหวัดชลบุรี ชื่อผลงานเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท

ทั้งนี้ ตราสัญลักษณ์ฯที่ได้รับการคัดเลือก จะเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนทั่วไปเข้าใจในบทบาทของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและแสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ ตลอดจนถ่ายทอดลักษณะเด่นของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากต่อไป

ภาพ / ข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ จังหวัดตาก

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป