นักศึกษาชมรมอนุรักษ์ฯ ม.เชียงใหม่ ออกแถลงการณ์คัดค้านเขื่อนแม่วงก์

นักศึกษาชมรมอนุรักษ์ฯ ม.เชียงใหม่ ออกแถลงการณ์คัดค้านเขื่อนแม่วงก์

14 พฤศจิกายน 2557, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ – ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ออกแถลงการณ์เรื่อง “โครงการสร้างเขื่อนแม่วงก์” จังหวัดนครสวรรค์ โดยทางชมรมอนุรักษ์ มช. ได้เดินเท้ารณรงค์เพื่อคัดค้านการสร้างเขื่อนแม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 
และจัดให้มีการแถลงการณ์เรื่องขอให้พิจารณาการอนุมัติรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ โครงการเขื่อนแม่วงก์

20141511152212.jpg20141511152218.jpg20141511152224.jpg20141511152230.jpg20141511152236.jpg20141511152244.jpg20141511152251.jpg20141511152257.jpg20141511152306.jpg20141511152314.jpg20141511152322.jpg20141511152330.jpg20141511152338.jpg20141511152347.jpg20141511152355.jpg20141511152402.jpg20141511152410.jpg20141511152417.jpg20141511152425.jpg20141511152434.jpg20141511152446.jpg20141511152513.jpg20141511152524.jpg20141511152534.jpg20141511152541.jpg

 ABOUT THE AUTHOR

ความเคลื่อนไหวของคนรุ่นใหม่ต่อความเป็นไปของสังคม