นักเรียนอนุบาล รร.ทมณ. ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เดินทางไปทัศนศึกษาที่ อุทยานการเรียนรู้ วิทยาศาตร์ ทีปังกรรัศมีโชติ

นักเรียนอนุบาล รร.ทมณ. ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เดินทางไปทัศนศึกษาที่ อุทยานการเรียนรู้ วิทยาศาตร์ ทีปังกรรัศมีโชติ

นักเรียนอนุบาล รร.ทมณ. ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เดินทางไปทัศนศึกษาที่ อุทยานการเรียนรู้ วิทยาศาตร์ ทีปังกรรัศมีโชติ

        เด็กนักเรียนระดับปฐมวัย ชั้น อนุบาล 2 จำนวน 4 ห้อง 113 คน ได้เดินทางโดยการสนับสนุนรถจากกองการศึกษาเทศบาลนครแม่สอด ไปยังอุทยานการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ทีปังกรรัศมีโชติ โดยนาย กิจจา แตงรอด ผอ.สถานศึกษา พร้อมด้วยรอง ผอ.สถานศึกษา คณะครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วมสังเกตการณ์

        โดยการนำของ นางประนอม  บุญยะเสนา หัวหน้าแผนงานวิชาการระดับชั้นปฐมวัย และครูผู้สอนนักเรียนประจำชั้นอนุบาล 2 พร้อมด้วยนักเรียนอนุบาลในช่วงอายุ 5- 6 ขวบปี เข้าชม ห้องฉายดาว ห้องชมภาพยนตร์ 4 D  ห้องแสงและเงา  และการศึกษาประเภทของไดโนเสาร์ที่เด็กๆชื่นชอบ นอกจากนี้ยังมีการให้ความรู้สอดแทรกการบันเทิงพร้อมกันอีกด้วย โดยวัตถุประสงค์ของการทัศนศึกษาในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง และเป็นการปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนเห็นคุณค่าของการเรียนวิทยาศาสตร์ ควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยเชื่อว่าการเรียนรู้ของเด็กนั้นเกิดจากการทีนักเรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม และบุคคลรอบตัวภายใต้บรรยากาศที่จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ที่ดี นอกเหนือจากการเรียนรู้ในห้องเรียน///////////////////////////////////////////////

ภาพ/ข่าวโดย วรภา  พันลุตัน

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป