นาทีต่อนาที วันต่อวัน : เกิดอะไรขึ้นที่นามูล-ดูนสาด : อพิโก้ จนท.รัฐ ชาวบ้าน และบ่อก๊าซปิโตรเลียม

นาทีต่อนาที วันต่อวัน : เกิดอะไรขึ้นที่นามูล-ดูนสาด : อพิโก้ จนท.รัฐ ชาวบ้าน และบ่อก๊าซปิโตรเลียม

ความพยายามขนอุปกรณ์เข้าพื้นที่สำรวจปิโตรเลียมของบริษัท อพิโก้ (โคราช) จำกัด ในช่วง 12-18 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ทำให้ชื่อของบ้านนามูล-ดูลสาด อ.กระนวน จ.ขอนแก่น ได้รับความสนใจ ไม่ใช่เพียงเพราะที่แห่งนี้มีขุมทรัพย์ใต้ดินเท่านั้น แต่ยังรวมถึงบทบาทของชุมชนกับการปกป้องสิทธิของตนเอง ขณะเดียวกันก็มีคำถามมากมายเกี่ยวกับบทบาทของเจ้าหน้าที่รัฐกับท่าทีต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นว่าวางระนาบของตนเองต่อเรื่องนี้อย่างไร

ภายใต้ภาพ ข้อความ และเรื่องราวที่เกิดขึ้น นักข่าวพลเมืองที่เกาะติดสถานการณ์ดังกล่าวได้รวบรวมข้อมูลในห้วงเวลาที่เกิดขึ้น เพื่อบันทึกลำดับเหตุการณ์แบบนาทีต่อนาที และวันต่อวัน 

20151902134848.jpg

ภาพ: เริงฤทธิ์ คงเมือง / 17 กุมภาพันธ์ 2558 

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเข้ามาดำเนินการติดประกาศ โดยมีความว่า “กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงานขอแจ้งให้ประชาชนชาวตำบลดูนสาด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ทราบว่า ทางราชการได้อนุญาตให้ บริษัท อพิโก้ (โคราช) จำกัด ทำการขนย้ายอุปกรณ์สำหรับขุดเจาะปิโตรเลียม เข้าในพื้นที่แปลงสำรวจ L27/43 หลุมดงมูล-บี (ดงมูล-5) ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป ทั้งนี้อุปกรณ์ดังกล่าวจะนำมาวางและติดตั้งในพื้นที่ โดยจะมีคณะทำงานซึ่งประกอบด้วยผู้แทนภาครัฐ โดยจังหวัดขอนแก่นและกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ผู้แทนภาคประชาชน โดยชาวบ้านตำบลดูนสาด และผู้แทนบริษัทฯ ร่วมดำเนินการติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานรวมถึงพิจารณาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อไป (ลงชื่อ) กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน”

ในขณะที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้มีคำสั่งชะลอการดำเนินโครงการทั้งหมดในพื้นที่ไว้ก่อน แต่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร หรือ กอ.รมน.จ.ขอนแก่น ยังคงให้ทุกฝ่ายเดินหน้า รอง ผอ.รมน.จ.ขอนแก่น ถึงกับกล่าวในที่ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครั้งล่าสุดว่า ถ้าชาวบ้านพูดไม่ฟังจะต้องใช้กฎอัยการศึก

20151902135059.jpg

ภาพ: เริงฤทธิ์ คงเมือง / 17 กุมภาพันธ์ 2558 

 

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558

เวลาประมาณ 07.30 น. รถขนย้ายอุปกรณ์ขุดเจาะปิโตรเลียม ของบริษัท อพิโก้ (โคราช) จำกัด ได้พยายามเข้ามาในแปลงขุดเจาะดงมูล ซึ่งอยู่ในตำบลดูนสาด อ.กระนวน จ.ขอนแก่น แต่รถขุนเจาะไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้ เนื่องจากกลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติบ้านนามูล-ดูนสาด ขอตรวจสอบใบอนุญาตขนย้าย

เวลาประมาณ 09.40 น. มีทหารนอกเครื่องแบบ 1 คน เข้ามาพูดคุยกับชาวบ้านที่เฝ้าระวังพื้นที่ และมีรถกระบะที่มีทหารนอกเครื่องแบบเข้ามาในพื้นที่ ประมาณ 4 คัน

เวลาประมาณ 12.30 น. รถกระบะบรรทุกทหารนอกเครื่องแบบเข้าตระเวนรอบหมู่บ้าน ถ่ายรูปชาวบ้าน และมีคำขู่เรื่องการใช้กำลังบังคับไม่ให้ชาวบ้านขัดขวางการขนย้ายอุปกรณ์ขุดเจาะปิโตรเลียม

เวลาประมาณ 19.00 น. ปลัดอำเภอกระนวน ตำรวจ ทหาร และกองอาสารักษาดินแดน (อส.) กว่า 20 นาย พร้อมรถตำรวจ 6 คัน เข้าพูดคุยกับชาวบ้านกลุ่มอนุรักษ์ฯ แจ้งว่าจะต้องขนอุปกรณ์ขุดเจาะสำรวจปิโตรเลียมเข้ามาในพื้นที่ไม่ต้องการให้ชาวบ้านไปขัดขวาง

20151902135122.jpg

ภาพ: เริงฤทธิ์ คงเมือง / 17 กุมภาพันธ์ 2558 

 

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558

เวลาประมาณ 09.00 น. มีตำรวจประมาณ 10 นาย พร้อมรถตำรวจ จำนวน 2 คัน เข้ามาในพื้นที่ เพื่อเคลียร์พื้นที่ให้บริษัททำการขนย้ายเครื่องจักร และบอกให้ชาวบ้านยืนรวมตัวกันเพื่อต้อนรับบริษัท แต่ชาวบ้านไม่เห็นด้วย จึงขอให้มีการเจรจากันแทน ทางตำรวจจึงขอกลับไปคุยกับบริษัทก่อน 

เวลาประมาณ 09.40 น. พนักงานของบริษัทอพิโก้ (โคราช) จำกัด เข้าประจำตามแยกของถนนในหมู่บ้านนามูล-ดูนสาด ซึ่งเป็นเส้นทางหลักที่ใช่ในการขนอุปกรณ์ขุดเจาะสำรวจปิโตรเลียมเข้ามาในพื้นที่ ขณะที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ประจำที่วัดและหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดูนสาด เพื่อเตรียมอำนวยความสะดวกในการขนย้ายอุปกรณ์ให้ของบริษัทฯ

เวลาประมาณ 10.30 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรกระนวน เข้ามาเจรจาและแจ้งอีกประมาณครึ่งชั่วโมงตัวแทนบริษัทจะเข้ามาเจรจาพูดคุยกับชาวบ้านกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนามูล-ดูนสาด

เวลาประมาณ 10:55 น. มีกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจประมาณหนึ่งกองร้อยกำลังเดินแถวเข้ามาในหมู่บ้าน พร้อมกับกระบองและโล่ เพื่อจะเคลียร์ทางให้รถขนย้ายอุปกรณ์ขุดเจาะปิโตรเลียม เข้าไปหลุมขุดเจาะ ในขณะที่รถขนอุปกรณ์ขุดเจาะสำรวจปิโตรเลียมกว่า 10 คันจอดเตรียมความพร้อมบริเวณหน้าค่ายเปรมติณสูลลานนท์รอเตรียมการขนย้ายอุปกรณ์ พร้อมกันนั้นตำรวจได้สนธิกำลัง เพื่อจะเคลียทางให้ทางบริษัท อพิโก้ฯ ขนย้ายเครื่องจักรในการขุดเจาะปิโตรเลียม เข้าไปหลุมขุดเจาะ

เวลาประมาณ 11.10 น. บริษัทฯ ทหาร ตำรวจ กอ.รมน. เข้าเจรจากับชาวบ้าน เพื่อขอเปิดทางให้รถขับผ่านหมู่บ้านเข้าไปติดตั้งอุปกรณ์ขุดเจาะในพื้นที่โครงการสำรวจขุดเจาะปิโตรเลียม ซึ่งชาวบ้านพยายามยื่นหนังสือคัดค้าน แต่ไม่มีบุคคลใดลงชื่อรับหนังสือดังกล่าว

เวลาประมาณ 11.45 น. บริษัทอพิโก้ฯ ได้ขนอุปกรณ์เข้าในพื้นที่สัมปทานเรียบร้อยแล้ว โดยการอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่รัฐทั้งในและนอกเครื่องแบบ ทั้งนี้มีกล่าวอ้างกับกลุ่มคนในพื้นที่ว่าหากไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ในพื้นที่ได้จะดำเนินการใช้กฎอัยการศึกเข้ามาควบคุม

เวลาประมาณ 16.30 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งขบวนเตรียมพร้อมเคลียร์เส้นทางให้บริษัทบริษัท อพิโก้ฯ เข้ามาขนอุปกรณ์อีกครั้ง ซึ่งในครั้งนี้ชาวบ้านได้มีการทวงถามถึงหนังสือคัดค้าน ที่ได้ส่งไปในตอนกลางวันว่ามีการตอบรับมาหรือไม่ พี่น้องหลายคนทวงถามถึงกระบวนเข้ามาที่ผิดปกติในครั้งนี้ เพราะไม่มีการบอกหรือแจ้งชาวบ้านในพื้นที่ ทั้งที่ใน EIA ได้ระบุไว้ว่า หากมีการขนย้ายอุปกรณ์ต้องแจ้งประชาชนในพื้นที่ก่อนอย่างน้อย 15 วัน และที่สำคัญก็คือกระบวนการพิจารณาเรื่องนี้ ยังอยู่ในกระบวนการของศาลปกครอง ชาวบ้านได้ตั้งข้อสังเกตว่า เหตุใดทางบริษัทยังดึงดันที่จะขนย้ายทั้งที่ศาลยังไม่มีคำพิพากษาออกมา เมื่อไม่มีคำตอบที่ชัดเจน ทั้งจากทางตำรวจ และ กอร.มน. ชาวบ้านจึงยังยืนยันที่จะคัดค้าน ขณะที่ทางตำรวจจึงอ้างว่า หากชาวบ้านยังไม่ยินยอมทางตำรวจก็จำเป็นต้องใช้กำลังในการอำนวยความสะดวกแก่บริษัท อพิโก้ฯ จึงมีคำสั่งให้มีการตั้งขบวนเพื่อเป็นกำแพงกั้นไม่ให้ชาวบ้านเข้าขวางการขนย้ายอุปกรณ์ของทางบริษัท อพิโก้ฯ รถขนอุปกรณ์ดังกล่าว จึงสามารถผ่านเข้าไปในพื้นที่ได้ในที่สุด ท่ามกลางเสียงคัดค้าน และคราบน้ำตาของพี่น้องประชาชนจำนวนมากที่มายืนคัดค้านการขนย้ายอุปกรณ์ของบริษัท อพิโก้ฯ อยู่สองข้างถนน

20151902135201.jpg

ภาพ: เริงฤทธิ์ คงเมือง / 17 กุมภาพันธ์ 2558 

 

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558

เวลาประมาณ 11.30 น. รถขนอุปกรณ์ขุดเจาะปิโตรเลียมของบริษัท อพิโก้ (โคราช) จำกัด ที่ขนอุปกรณ์เข้ามา เมื่อวาน (13 ก พ 58) ได้เดินทางกลับออกไปจากพื้นที่ เพื่อขนอุปกรณ์เข้าอีกรอบ ท่ามกลางเสียงโห่ร้องขับไล่ของชาวบ้านนามูลที่คัดค้านการขุดเจาะสำรวจปิโตรเลียม หลุมดงมูล 5 ขณะที่เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ เริ่มทยอยเข้ามาในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

เวลาประมาณ 13.30 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร พร้อมกับกลุ่มคนที่แต่งกายอำพรางใบหน้า จากบริเวณด้านหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดูนสาด มายังบริเวณสี่แยกซึ่งเป็นจุดที่ชาวบ้านรวมตัวทำกิจกรรม กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติบ้านนามูล-ดูนสาด เมื่อเห็นเจ้าหน้าที่มุ่งหน้ามาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับบริษัท ก็พร้อมใจกันนั่งสวดมนต์ แผ่เมตตา กลางถนน เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาเจรจาขอให้ชาวบ้านหยุดขัดขวาง ด้านชาวบ้านก็ทวงถามถึงหนังสือที่ได้ยืนไปเมื่อวานว่ายังไม่มีการตอบรับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และได้ย้ำว่าตามมาตรการขนย้ายอุปกรณ์ใน รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) จำเป็นต้องแจ้งการขนย้ายอุปกรณ์ล่วงหน้า 15 วัน ให้ชุมชนได้รับทราบ แต่ครั้งนี้กลับไม่มีการดำเนินการตามมาตรการใน EIA จึงถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอน เจ้าหน้าที่ตำรวจเรียก ตัวแทนบริษัท อพิโก้ (โคราช) จำกัด แต่กลับไม่มีคำตอบให้ชาวบ้าน เจ้าหน้าที่ของรัฐ และบริษัท แจ้งว่าจะกลับไปหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เพื่อหาแนวทางต่อไป ส่วนชาวบ้านได้รวมตัวทำกิจกรรมกลางถนน อย่างต่อเนื่อง กินข้าวกลางถนน วาดภาพชุมชน รวมทั้งกินข้าว 

เวลาประมาณ 14.30 น. บริษัทนำรถขนย้ายอุปกรณ์ขุดเจาะปิโตรเลียม จำนวน 12 คัน เข้ามาจอดหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดูนสาด รอขนผ่านเข้าไปยังหลุมขุดเจาะ ในระหว่างนั้น มีชายอยู่ในอาการมึนเมาเข้ามาป่วนชาวบ้านที่นั่งคัดค้าน อยู่เป็นระยะ

เวลาประมาณ 15.20 น. ชาวบ้านนั่งสวดมนต์ วาดภาพ คัดค้านการขนย้ายอุปกรณ์ที่ไม่ชอบธรรม ขณะที่เจ้าหน้าที่ก็ยังคงตรึงกองกำลังเตรียมอำนวยความสะดวกให้บริษัท

เวลาประมาณ 16.30 น. รถพ่วงวิ่งด้วยความเร็วพุ่งเข้าหา เด็ก ผู้หญิง คนแก่ ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ตำรวจจำนวนมากที่มาอำนวยความสะดวกให้รถบริษัทของขนย้ายอุปกรณ์ขุดเจาะปิโตรเลียม แต่กลับอ้างว่าไม่เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

เวลาประมาณ 17.09 น. ปลัดอำเภอกระนวน เข้ามาเจรจาขอให้ชาวบ้านเปิดทางให้บริษัทขนอุปกรณ์ขุดเจาะปิโตรเลียม เข้าไปในพื้นที่หลุมเจาะ โดยอ้างว่ากรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ มีคำสั่งไม่ให้ทำการขุดเจาะ แต่ขอให้บริษัทนำอุปกรณ์เข้าไปวางในพื้นที่หลุมเจาะ ซึ่งชาวบ้านก็ไม่ยินยอมและได้ทวงถามถึงมาตรการใน EIA อีกครั้ง ว่าหากบริษัทไม่ได้ทำตามข้อกำหนด เหตุใดเจ้าหน้าที่ของรัฐยังปล่อยให้มีขนย้ายที่ไม่ถูกต้อง เมื่อชาวบ้านยืนยันว่าไม่ยินยอม ปลัดอำเภอกระนวนจึงแจ้งว่า จะให้เป็นหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยเหนือใช้กฎอัยการศึกอำนวยความสะดวกให้กับบริษัท 

เวลาประมาณ 18.15 น. เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ และและกองอาสารักษาดินแดน (อส.) เคลื่อนกำลังไปที่วัดดงมูลพุฒาวาส และให้รถขนย้ายอุปกรณ์ขุดเจาะปิโตรเลียม จำนวน 12 คัน กลับไปรอที่ค่ายเปรมติณสูลานนท์

20151902135225.jpg

ภาพ: เริงฤทธิ์ คงเมือง / 17 กุมภาพันธ์ 2558 

 

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558

เวลาประมาณ 14.50 น. สันติบาล จังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่บ้านนามูล-ดูนสาด มาคุยกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบ้านนามูล ดูสาด

20151902135247.jpg

ภาพ: เริงฤทธิ์ คงเมือง / 17 กุมภาพันธ์ 2558 

 

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558

เวลาประมาณ 06.40 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร เริ่มทยอยเข้ามาในพื้นที่ตำบลดูนสาด รถขนอุปกรณ์ 25 คัน จอดรอพร้อมขนย้ายเข้าพื้นที่หลุมขุดเจาะ

เวลาประมาณ 7.30 น. กลุ่มคนใช้คลุมผ้าผิดบังใบหน้า ประมาณ 30 คน เดินมุ่งหน้ามายังสี่แยกจุดที่ชาวบ้านกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติบ้านนามูล-ดูนสาด รวมตัวกัน ทำให้ชาวบ้านกังวลถึงความปลอดภัย จึงยังไม่กล้านั่งสวดมนต์ที่ถนน ต่อมามีรถกระบะของเจ้าหน้าที่ตำรวจ 2 คัน ขับมาจอดจุดที่ชาวบ้านรวมตัวกันคัดค้าน และจัดแถวสองข้างทางกันชาวบ้านออกจากถนน ในเวลาต่อมามี รอง ผอ.กอ.รมน. ปลัดจังหวัดขอนแก่น นายอำเภอกระนวน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเข้ามาพูดคุยกับชาวบ้านโดยบอกกับชาวบ้านว่า ให้อยู่ในความสงบ ถึงจะมีการขนอุปกรณ์เข้าไปก็ยังไม่ขุดเจาะตอนนี้ เมื่อรถขนอุปกรณ์เคลื่อนเข้ามากลุ่มคนใช้คลุมผ้าผิดบังใบหน้า ตำรวจ กองกำลังควบคุมฝูงชน และกองอาสารักษาดินแดน (อส.) ได้คล้องแขนเข้ามายืนเรียงแถวเต็มทั้งสองข้างถนนประมาณเกือบ 200 คน กั้นชาวบ้านให้ออกจากถนน เพื่อให้ขบวนรถขนอุปกรณ์เครื่องจักรขุดเจาะผ่านเข้าไปอย่างสะดวก ท่ามกลางเสียงสวดมนต์ เสียงร้องขอความเห็นใจ บ้างก็ก่นด่าด้วยความคับแค้นใจ ที่ถูกกดขี่ บังคับด้วยกำลังคน ทั้งที่ไม่ยินยอม แต่ก็ไม่อาจต้านทานกองกำลังของเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาอำนวยความสะดวกให้บริษัท อพิโก้ (โคราช) จำกัด ได้

เวลาประมาณ 08.00 น. พ.อ.จตุรพงศ์ รอง ผอ.รมน.จ.ขอนแก่น บัญชาการกองกำลังตำรวจ และ กองอาสารักษาดินแดน (อส) กว่า 200 นาย ในการเคลียร์เส้นทางให้บริษัท อพิโก้ฯ นำรถบรรทุกอุปกรณ์ประมาณ 20 คัน ผ่านเข้าพื้นที่ขุดเจาะได้สำเร็จ พร้อมทั้ง นางนิภา สุวรรณสุจริต นายอำเภอกระนวน ร่วมอำนวยการ ด้านชาวบ้านไม่ต้องการปะทะกับเจ้าหน้าที่ จึงทำกิจกรรมสวดมนต์แผ่เมตตาด้วยน้ำตา และอ้อนวอนขอความเห็นใจจากเจ้าหน้าที่อยู่ข้างถนน

เวลาประมาณ 13.00 น. ชาวบ้านทำพิธีฌาปนกิจหุ่นเจ้าหน้าที่ที่ใช้กองกำลังและอำนาจทรัพยากรของรัฐสนับสนุนกลุ่มนายทุน กดขี่ชาวบ้าน ก่อนจะอ่านแถลงการณ์แสดงจุดยืนคัดค้าน และประณามหน่วยงานภาครัฐ จากนั้น ก็ร้องเพลง เจาะใจดงมูล ร่วมกัน สร้างพลังใจให้กัน

เวลาประมาณ 14.55 น. กองกำลังปิดคลุมใบหน้า ตำรวจ ทหาร กองอาสารักษาดินแดน (อส) พร้อมเจ้าหน้าที่ กอ.รมน. คุ้มครองขบวนรถขนอุปกรณ์กลับไปขนอุปกรณ์เพื่อนำเข้ามาในพื้นที่อีกครั้ง

เวลาประมาณ 14.47 น. ขบวนรถขนอุปกรณ์กลับออกมาจากพื้นที่หลุมเจาะ ดงมูล 5 เพื่อไปขนอุปกรณ์อีกรอบ ซึ่งถูกเก็บไว้ที่ค่ายเปรมติณสูลานนท์ 

เวลาประมาณ 14.47 น. กองกำลังปิดคลุมใบหน้า ตำรวจ ทหาร กองอาสารักษาดินแดน (อส) พร้อมเจ้าหน้าที่ กอ.รมน. ซึ่งค่อยคุ้มกันบริษัท อพิโก้ เคลื่อนไหวอีกครั้ง ชาวบ้านรวมตัวสวดมนต์ แผ่เมตตาเช่นกัน

20151902135604.jpg

ภาพ: เริงฤทธิ์ คงเมือง / 17 กุมภาพันธ์ 2558 

 

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558

เช้าวันนี้ 17 ก.พ. “อีแม่ธรณีเอ้ย..เพิ่นสิเอาสารพิษมาทิ่มใส่อีแม่แล้วเด้อ อย่ายอมมันเด้อ” ชาวบ้านหนึ่งในผู้คัดค้านการเข้ามาขุดเจาะก็าซธรรมชาติบริษัท อพิโก้ ขึ้นท่ามกลางเสียงร่ำไห้และตะโกนขับไล่ โดยวันนี้เป็นวันที่ 3 กองกำลังปิดคลุมใบหน้า ทหาร ตำรวจ กองอาสารักษาดินแดน (อส.) พร้อมเจ้าหน้าที่ กอ.รมน. ซึ่งค่อยคุ้มกันบริษัท อพิโก้ ขนอุปกรณ์ขุดเจาะเข้าพื้นที่หลุมขุดเจาะ

เวลาประมาณ 08.05 น. ข่าวการขนอุปกรณ์ยังสร้างความกังวลให้ชาวบ้าน จึงรวมตัวกันสวดมนต์เพื่อปกป้องชุมชนจากการขนอุปกรณ์ขุดเจาะปิโตรเลียม

เวลาประมาณ 09.10 น. ขบวนรถขนอุปกรณ์ของบริษัท อพิโก้ฯ เคลื่อนออกจากหน้าค่ายเปรมติณสูลานนท์ มุ่งหน้าตำบลดูนสาด

เวลาประมาณ 09.36 น. กองกำลังปิดคลุมใบหน้า ตำรวจ ทหาร และกองอาสารักษาดินแดน (อส) เดินทยอยเข้ามายังจุดที่ชาวบ้านสวดมนต์

เวลาประมาณ 09.40 น. ขบวนรถขนอุปกรณ์โดยกองกำลังเจ้าหน้าที่รัฐ อำนวยความสะดวกให้บริษัท ท่ามกลางเสียงร้องไห้ เสียงสวดมนต์ เป็นเรื่องที่เกิดอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันในวันที่ไร้ความเป็นธรรม

เวลาประมาณ 12.20 น. ขบวนรถขนอุปกรณ์กลับไปเพื่อขนมาอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ โดยมีกองกำลังรักษาความปลอดภัยคุ้มกัน ไม่ให้ชาวบ้านมือเปล่าเข้าไปขัดขวาง 

เวลาประมาณ 14.00 น. ปลัดอำเภอท่าคันโท เข้ามาคุยกับพี่น้องบ้านนามูล ดูนสาด

20151902135014.jpg

ภาพ: คำปิ่น อักษร  / 18 กุมภาพันธ์ 2558 

 

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558

เวลาประมาณ 06.40 น. ขบวนรถขนอุปกรณ์ของบริษัท อพิโก้ (โคราช) จำกัด กว่า 20 คัน จอดรอหน้าค่ายเปรมติณสูลานนท์ รอคำสั่งเคลื่อนย้ายเข้าพื้นที่บ้านนามูล เป็นครั้งที่ 4 หลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้ขนเข้าไปแล้วกว่า 65 คัน 

เวลาประมาณ 8.30 น. กองกำลังคุ้มกันขบวนรถขนอุปกรณ์ขุดเจาะปิโตรเลียม นำทีมโดย กอ.รมน จังหวัดขอนแก่น อส. ฝ่ายปกครองอำเภอกระนวน เริ่มดำเนินการขนเป็นวันที่ 4 ไม่สนใจประชาชนในพื้นที่ที่ไม่ยินยอม ใช้กำลังบังคับชาวบ้านเช่นเคย ขณะที่ชาวบ้านได้แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ “ปิดหู ปิดตา ปิดปาก” ชูป้ายสะท้อนปัญหา บางส่วนก็ยังคงร่ำไห้ เมื่อต้องเฝ้ามองการขนอุปกรณ์ของบริษัทโดยมีกองกำลังคุ้มกัน

เวลาประมาณ 13.00 น. ระหว่างขบวนรถขนอุปกรณ์ขุดเจาะปิโตรเลียมกลับออกมาจากหลุมเจาะโดยมีกลุ่มคนคลุมใบหน้าและเจ้าหน้าที่รัฐเข้าแถวคุ้มกัน โดยมีชาวบ้านมาคัดค้านบริเวณข้างถนน เมื่อขบวนรถขนอุปกรณ์ส่วนหนึ่งออกไป กองกำลังคุ้มกันก็สลายตัว ขณะที่ชาวบ้านที่คัดค้านยังคงอยู่บนถนน ระหว่างนั้นมีรถขนอุปกรณ์ตามออกมาอีกครั้ง และจอดรอบริเวณ สี่แยก ชาวบ้านจึงออกไปคล้องแขนกลางถนนขวางไม่ให้รถออกจากพื้นที่ กองกำลังคุ้มกันบริษัทกลับมาอีกครั้ง พร้อมผลักดันชาวบ้านออกจากถนน ระหว่างการฉุดกระชาก กลุ่มกองกำลังได้เหวี่ยงหญิงชาวบ้านออกจากถนน

20151902135351.jpg

ภาพ: คำปิ่น อักษร  / 18 กุมภาพันธ์ 2558 

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ citizenthaipbs.net ดูแล เรียบเรียง และรวบรวมเนื้อหาจากนักข่าวพลเมือง