นายก อบจ.พิษณุโลก นำคณะผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ศึกษาดูงานการบริหารจัดการกำจัดขยะมูลฝอย

นายก อบจ.พิษณุโลก นำคณะผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ศึกษาดูงานการบริหารจัดการกำจัดขยะมูลฝอย

รายงานข่าวโดย สำนักข่าวท้องถิ่น / สำนักข่าวWiFi / นักข่าวพลเมือง Thai PBS

วันที่ 2 เมษายน 2557 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 

พร้อมด้วย นายภาสกร บุญญลักษม์ นายอำเภอเมืองพิษณุโลก นำคณะสมาชิกสภา อบจ.พิษณุโลก 

นายก อบต. นายกเทศบาลตำบล เขตอำเมืองพิษณุโลก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 

เดินทางศึกษาดูงานการบริหารจัดการกำจัดขยะมูลฝอย ณ ศูนย์บริหารและจัดการกากอุตสาหกรรม 

จ.สระบุรี บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ม.8 ต.ห้วยแห้ง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี โดยมี 

นายเอกรินทร์ เหลืองวิริยะ รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด 

(มหาชน) ให้การต้อนรับคณะและบรรยายให้ความรู้ พร้อมตอบข้อซักถาม 

แนะนำวิธีการกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสียที่เป็นประโยชน์สำหรับการนำมาบริหารจัดการขยะในพื้นที่จังหวัด

พิษณุโลก

 ABOUT THE AUTHOR

นักข่าวภูมิภาค ประจำจังหวัดพิษณุโลก นักข่าวสำนักข่าวสื่อท้องถิ่น จังหวัดพิษณุโลก นักข่าวWiFi ประจำจังหวัดพิษณุโลก นักข่าวกริชโพสต์ ประจำจังหวัดพิษณุโลก ผู้ก่อตั้ง สำนักข่าวWiFi พิษณุโลก (WiFi news Phitsanulok) www.wifinews.9zean.com/blog/