นายกเทศมนตรีนครแม่สอด พร้อมคณะผู้บริหาร มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในประเทศเมียนมา ที่ศูนย์ธารน้ำใจ ช่วยภัยน้ำท่วม บ้านพี่เมืองน้อง ไทย – เมียนมา

นายกเทศมนตรีนครแม่สอด พร้อมคณะผู้บริหาร มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในประเทศเมียนมา ที่ศูนย์ธารน้ำใจ ช่วยภัยน้ำท่วม บ้านพี่เมืองน้อง ไทย – เมียนมา

นายกเทศมนตรีนครแม่สอด  พร้อมคณะผู้บริหาร มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในประเทศเมียนมา ที่ศูนย์ธารน้ำใจ ช่วยภัยน้ำท่วม บ้านพี่เมืองน้อง ไทย – เมียนมา

                ที่ศูนย์ ธารน้ำใจ ช่วยภัยน้ำท่วม บ้านพี่เมืองน้อง ไทย – เมียนมา  หน้าอาคารเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ดร.เทอดเกียรติ  ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่หน่วยบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครแม่สอด ได้นำสิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภค มอบให้กับ นายสุทธา  สายวาณิชย์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เพื่อนำไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในประเทศเมียนมา ที่กำลังประสบภัยน้ำท่วมในหลายๆพื้นที่ของประเทศเมียนมา  โดยนายอิงครัตน์  ตันติพงษ์สารติ ประธานสภาเทศบาลนครแม่สอด เป็นตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดมอบเงินสมทบ ในการช่วยเหลือในครั้งนี้ด้วย  นายสุทธา สายวาณิชย์ รองผู้ว่าราชการ กล่าวว่า ขอขอบคุณสำหรับการรวมน้ำใจเป็นหนึ่งเดียว ของคนไทย และสำหรับเงินที่ได้รับมอบจะนำไปซื้อยารักษาโรค เพราะยารักษาโรคยังขาดแคลนอยู่มาก  ผู้ที่จะนำสิ่งของ อุปโภค บริโภค มาสมทบสามารถนำมามอบได้ที่ ศูนย์ธารน้ำใจ ช่วยภัยน้ำท่วม บ้านพี่เมืองน้อง ไทย – เมียนมา  ที่อาคารเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก หรือสามารถโทรสอบถามได้ที่ 055-513160 หรือ 095-6436768   ///////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป