นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ต้อนรับ ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 และคณะนักเรียนสารวัตร ลงพื้นที่ศึกษาดูงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก(แม่สอด-พบพระ-แม่ระมาด)

นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ต้อนรับ ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 และคณะนักเรียนสารวัตร ลงพื้นที่ศึกษาดูงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก(แม่สอด-พบพระ-แม่ระมาด)

นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ต้อนรับ ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 และคณะนักเรียนสารวัตร ลงพื้นที่ศึกษาดูงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก(แม่สอด-พบพระ-แม่ระมาด)

                ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด จังหวัดตาก ให้การต้อนรับ พล.ต.ต.อุดม พรหมสุรินทร์ ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 (ลำปาง) พร้อมคณะนักเรียนสารวัตรสังกัดกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 5จำนวน 160 นาย ที่กำลังเข้าเรียนหลักสูตรสารวัตรสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 ที่เดินทางมาศึกษาดูงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก(แม่สอด-พบพระ-แม่ระมาด) ที่อาคารสำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก อ.แม่สอด จ.ตาก
การเดินทางมาของผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 (ลำปาง) พร้อมคณะนักเรียนสารวัตรสังกัดกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 ที่มาศึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ นั้น ดร.เทอดเกียรติ  ชินสรนันท์  ได้ให้ความรู้ กับนักเรียนสารวัตร ร่วมกับนายชัยวัฒน์ วิทิตธรรมวงศ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจ จะได้นำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับการพัฒนาเศรษฐกิจในยุคเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC และการเข้าสู่ตำรวจอาเวียน ตำรวจสากลแห่งAEC

รายงานข่าวแจ้งว่า นครแม่สอด เป็นเมืองศูนย์กลาง เชื่อม 2 ทวีป บนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจอีสเวตส์อิโคโนมิคคอริดอร์EWEC มีกลุ่มประเทศ ACMECS ไทย-พม่า-เวียดนาม-ลาว-กัมพูชา ประชากร 610 ล้านบาท และเชื่อมกลุ่มประเทศBIMSTEC อินเดีย ศรีลังกา ไทย- บังคลาเทศ- ภูฏาน พม่า และเนปาล ประชากร 1,300 ล้านคน รวมประชากร 2 กลุ่มประเทศ 1,910 ล้านคน นครแม่สอด เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากจึงเป็นที่น่าสนใจของนักธุรกิจ-การค้า-การลงทุน การท่องเที่ยว ฯลฯ ที่เข้ามาศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง

ภาพ / ข่าว ศิริพันธ์  นันทะศิริ

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป