นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ต้อนรับคณะดูงานจากบริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด มหาชน ที่ได้เดินทางมาหารือเรื่องการดำเนินธุรกิจในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ต้อนรับคณะดูงานจากบริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด มหาชน ที่ได้เดินทางมาหารือเรื่องการดำเนินธุรกิจในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ต้อนรับคณะดูงานจากบริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด มหาชน ที่ได้เดินทางมาหารือเรื่องการดำเนินธุรกิจในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

                ที่ห้องประชุม AEC ชั้น 2 เทศบาลนครแม่สอด ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีแม่สอด ต้อนรับคณะจากบริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด มหาชน ที่นำโดย นายชัยวัฒน์อุทัยวรรณ ผู้บริหาร บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด มหาชน พร้อมคณะ 10 คน โดยดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ได้บรรยายสรุปในหัวข้อเรื่องความเปลี่ยนแปลงของนครแม่สอด ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ การเปลี่ยนแปลงด้านการลงทุนหลังเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยคณะให้ความสนใจด้านระบบสาธารณูปโภคพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยเฉพาะระบบน้ำที่มีความจำเป็น เป็นอย่างมากในการดำรงชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคธุรกิจในพื้นที่  โรงงานอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และการใช้น้ำในชีวิตประจำวันของประชาชน  ที่มีความจำเป็นมากยิ่งขึ้นทุกวัน ประกอบกับบางพื้นที่ประสบปัญหาน้ำแล้ง ทางคณะที่ได้เดินทางมาดูงานในพื้นที่มุ่งหวังให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอและยั่งยืน และคณะผู้บริหารเทศบาลนครแม่สอดมุ่งหวังให้ประชาชนในเขตเทศบาลนครแม่สอด มีระบบสาธารณูปโภคครบครันเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน พร้อมที่จะก้าวเข้าสู่ ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษนครแม่สอด ต่อไปในอนาคต

ภาพ  /  ข่าว ศิริพันธ์ นันทะศิริ

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป