นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ร่วมงานเทศกาลง่วนเซียว ประจำปี 2559

นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ร่วมงานเทศกาลง่วนเซียว ประจำปี 2559

นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ร่วมงานเทศกาลง่วนเซียว ประจำปี 2559

                ที่ศาลเจ้าปุงเฒ่ากงม่า ดร.เทอดเกียรติ  ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอดพร้อมครอบครัว ได้เดินทางไปร่วมงานเทศกาลง่วนเซียวประจำปี 2559 ซึ่งถือได้ว่าเป็นงานประเพณีที่คนไทยเชื้อสายจีน ได้มีโอกาสมาพบปะสังสรรค์สร้างความสามัคคีกลมเกลียวและความเป็นเอกภาพเหมือนครอบครัวใหญ่  เทศกาลง่วนเซียวจัดขึ้นหลังเทศกาลตรุษจีน15 วันเป็นประจำทุกปี เพื่อสืบทอดเจตนารมณ์ของบรรพชน

                งานเทศกาลง่วนเซียวประจำปี 2559 นี้ นายเฉา เสี่ยวเหลียง กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำเชียงใหม่และนายเกา แสน ลวิน กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนม่าร์ ประจำเชียงใหม่ เป็นประธานงานเทศกาลง่วนเซียวประจำปี 2559  โดย ดร.สุชาติตรีรัตน์  วัฒนา ประธานมูลนิธิสามัคคีการกุศล เป็นผู้กล่าวรายงาน งานเทศกาลง่วนเซียวประจำปีนี้มีผู้ร่วมงานอย่างมากมาย ได้แก่ ดร.สุชาติ  จึงกิจรุ่งโรจน์ ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของศาลเจ้าปุงเฒ่ากงม่า  นาย นิยมไวยรัชพาณิช รองประธานหอการค้าไทย นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์ ประธานหอการค้า จ.ตาก และหัวหน้าส่วนราชการ

                ภายในงานเทศกาลง่วนเซียวมีการแสดงต่างๆที่น่าชื่นชมและมีการจับมอบของรางวัล ของที่ระลึก รวมไปถึงการประมูลโคมฟ้าดิน โคมปุงเฒ่ากง เทพเจ้ากวนอู กันอีกด้วย ////////////////

ภาพ/ข่าวโดย  วรภา  พันลุตัน

 

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป