นายกเทศมนตรีนครแม่สอด และคณะผู้บริหารมอบอุปกรณ์ ชุดปฏิบัติงาน และเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานแก่พนักงานดับเพลิง เทศบาลนครแม่สอด

นายกเทศมนตรีนครแม่สอด และคณะผู้บริหารมอบอุปกรณ์ ชุดปฏิบัติงาน และเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานแก่พนักงานดับเพลิง เทศบาลนครแม่สอด

นายกเทศมนตรีนครแม่สอด และคณะผู้บริหารมอบอุปกรณ์ ชุดปฏิบัติงาน และเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานแก่พนักงานดับเพลิง เทศบาลนครแม่สอด

                ที่หน่วยบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครแม่สอด ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์  นายกเทศมนตรีนครแม่สอด พร้อมด้วย นายกุล เครือวีระ  รองนายกเทศมนตรี ได้เดินทางไปให้โอวาทแก่พนักงานดับเพลิง เกี่ยวกับการทำงานที่หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้สลับสับเปลี่ยนออกเป็น 3 ชุด และมีการเตรียมความพร้อมตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อเป็นการบริการให้กับประชาชนผู้ที่เดือดร้อน หลังจากนั้นได้มอบชุดปฎิบัติงาน และอุปกรณ์เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน ให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้การปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรองรับการเจริญเติบโตของนครแม่สอด  รองรับการพัฒนาเป็นการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษนครแม่สอดต่อไปในอนาคต ต่อไป 

ภาพ / ข่าว ศิริพันธ์  นันทะศิริ

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป