นายกเทศมนตรีนครแม่สอด และคณะผู้บริหารมอบอุปกรณ์ดับเพลิง ชุดผจญเพลิง และเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานแก่พนักงานดับเพลิง เทศบาลนครแม่สอด

นายกเทศมนตรีนครแม่สอด และคณะผู้บริหารมอบอุปกรณ์ดับเพลิง ชุดผจญเพลิง และเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานแก่พนักงานดับเพลิง เทศบาลนครแม่สอด

นายกเทศมนตรีนครแม่สอด และคณะผู้บริหารมอบอุปกรณ์ดับเพลิง ชุดผจญเพลิง และเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานแก่พนักงานดับเพลิง เทศบาลนครแม่สอด

                ที่หน่วยบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครแม่สอด ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์  นายกเทศมนตรีนครแม่สอด พร้อมด้วย นายกุล เครือวีระ  นายถิรยุทธ  ฉันติกุล รองนายกเทศมนตรี ได้เดินทางไปให้โอวาทแก่พนักงานดับเพลิง และได้มอบชุดผจญเพลิงให้กับพนักงานใหม่ และอุปกรณ์ดับเพลิง และเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน ให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้การปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรองรับการเจริญเติบโตของนครแม่สอด  รองรับการพัฒนาเป็นการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษนครแม่สอดต่อไปในอนาคต ต่อไป 

ภาพ / ข่าว กานต์สิรี  วิมุกตายน

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป