นายกเทศมนตรีนครแม่สอดพร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมพิธีรดน้ำศพนายสมยศ ตาสะหลี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเทศบาลนครแม่สอด

นายกเทศมนตรีนครแม่สอดพร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมพิธีรดน้ำศพนายสมยศ ตาสะหลี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเทศบาลนครแม่สอด

นายกเทศมนตรีนครแม่สอดพร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมพิธีรดน้ำศพนายสมยศ  ตาสะหลี  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเทศบาลนครแม่สอด

                ที่ วัดชุมพล เขตเทศบาลนครแม่สอด ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์  นายกเทศมนตรีนครแม่สอด รองนายกเทศมนตรี  สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมพิธีรดน้ำศพนายสมยศ ตาสะหลี  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครแม่สอด โดยมีผู้ร่วมพิธีจากหน่วยงานต่างๆทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน  และประชาชนทั่วไป ที่รู้จักเข้าร่วมพิธีรดน้ำศพอย่างมากมาย โดยมีกำหนดสวดอภิธรรมศพตั้งแต่วันที่ 5 ถึง วันที่ 9 สิงหาคม และจะเคลื่อนศพไปยังสุสานหลวงเพื่อประกอบพิธีฌาปนกิจในวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2558 จึงขอเชิญ ญาติสนิทมิตรสหาย และผู้ที่รู้จักคุ้นเคย ร่วมงานศพตามวันและเวลาดังกล่าว

ขอบคุณภาพจากเฟสบุ๊ค Kai Kittithat  และ ร.ต.ทวีเกียรติ  บัวหริ่ม

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป