นายกเทศมนตรีนครแม่สอดพร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอด ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรี ที่ได้เดินทางปฏิบัติภารกิจ เพื่อติดตามความก้าวหน้าเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ในพื้นที่ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

นายกเทศมนตรีนครแม่สอดพร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอด ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรี ที่ได้เดินทางปฏิบัติภารกิจ เพื่อติดตามความก้าวหน้าเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ในพื้นที่ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ข่าวประจำวันที่ 3 เดือน กันยายน 2558

นายกเทศมนตรีนครแม่สอดพร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอด ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรี ที่ได้เดินทางปฏิบัติภารกิจ  เพื่อติดตามความก้าวหน้าเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ในพื้นที่          อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

                เมื่อวันนี้ 2 กันยายน 2558 พลเอกประยุทธ์   จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ เดินทางเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก กับหน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน และพบปะประชาชน  ณ ศูนย์กลางแสดงสินค้าและศูนย์ประชุมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลนครแม่สอด

                ในการเยือนครั้งนี้นายกรัฐมนตรีและคณะ เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก  ในเขตอำเภอแม่สอด อำเภอแม่ระมาด และอำเภอพบพระ ที่ได้รับประกาศตามนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ รวมถึงเข้าประชุมติดตามผลการดำเนินงานเขตเศรษฐกิจพิเศษตากร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมกับพบปะประชาชนในพื้นที่จังหวัดตาก โดยมีนายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมคณะข้าราชการในพื้นที่จังหวัดตาก และ ดร.เทดเกียรติ  ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลนครแม่สอด  ให้การต้อนรับ จากนั้นเดินทางไปยังศูนย์กลางแสดงสินค้าและศูนย์ประชุมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลนครแม่สอด เพื่อเยี่ยมชมนิทรรศการการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก และข้อมูลของแต่ละอำเภอในจังหวัดตาก ณ บริเวณหน้าอาคารเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก และร่วมประชุมกับข้าราชการในพื้นที่ จากนั้นในช่วงบ่าย นายกรัฐมนตรีและคณะ ได้เดินทางไปยังสะพานมิตรภาพไทย – เมียนมา แห่งที่ 1 เพื่อตรวจเยี่ยมด่านศุลกากรแม่สอดและเยี่ยมชมการบริหารจัดการตลาดการค้าชายแดน จากนั้นเดินทางไปยังสหกรณ์นิคมแม่สอด จำกัด เยี่ยมชมนิทรรศการและผลการดำเนินงานของสหกรณ์นิคมแม่สอด จำกัด ในรูปแบบโครงการ Social Business ตามแนวคิดของนายกรัฐมนตรี เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอย่างเป็นรูปธรรมและสมบูรณ์แบบ พร้อมทั้งสามารถพัฒนาด้านต่างๆให้สอดคล้องกับพื้นที่ ตลอดจนผลักดันให้เขตเศรษฐกิจพิเศษแห่งนี้ก้าวไปสู่การรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

                โดยท่านนายกรัฐมนตรี(พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา) เมื่อเดินทางมาถึงท่าอากาศยานแม่สอด ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ได้รายงานถึงการพัฒนาท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของผู้บริหารท้องถิ่นและ สมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอด และสมาชิกสภาท้องถิ่น ที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) จะร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก โดยพล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้สั่งกำชับกับ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด-ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอด ว่า ขอให้ช่วยกันดูแลท้องถิ่น ให้ดีที่สุด –ขอให้ท้องถิ่นนครแม่สอดทำงานอย่างเข้มแข็งมีส่วนร่วมกันผลักดันให้เขตเศรษฐกิจพิเศษ มีความเจริญก้าวหน้า ทำการค้าและเศรษฐกิจให้เติบโต- ให้ท้องถิ่นมีความสามัคคีพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ-ลดปัญหาความขัดแย้ง ไม่ให้มีความขัดแย้งในพื้นที่และร่วมสร้างความสามัคคี ในชาติ และพร้อมสนับสนุนการทำงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนายกรัฐมนตรี ยังกล่าวว่าพร้อมที่จะสนับสนุนให้ นครแม่สอดเป็นท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ เพื่อให้ร่วมกันพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ อีกด้วย

ภาพ / ศิริพันธ์  นันทะศิริ : ข่าว / อัศวิน  พินิจษ์วงค์

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป