นายกเทศมนตรีนครแม่สอดร่วมกับสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากนำเครื่องจักรใหญ่ทำการปรับพื้นที่สนามกีฬานานาชาติ เทศบาลนครแม่สอด

นายกเทศมนตรีนครแม่สอดร่วมกับสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากนำเครื่องจักรใหญ่ทำการปรับพื้นที่สนามกีฬานานาชาติ เทศบาลนครแม่สอด

นายกเทศมนตรีนครแม่สอดร่วมกับสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากนำเครื่องจักรใหญ่ทำการปรับพื้นที่สนามกีฬานานาชาติ เทศบาลนครแม่สอด 

ที่สนามกีฬานานาชาติ และสนามฟุตบอล เทศบาลนครแม่สอด บริเวณหลังศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนและศูนย์การศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอแม่สอด ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ประสานกับ นายจิรวัฒน์ มงคลจุฑาเศรฐ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก นายนิรันดร์ หงษชาติ ประธานสภา อบจ.ตาก โดยการทำหนังสือขอ เครื่องจักรกลจาก นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ นายก อบจ.ตาก เพื่อทำการนำรถเครื่องจักรกลหนัก มาปรับปรุงพื้นสนามกีฬานานาชาติและสนามฟุตบอล แห่งใหม่ของเทศบาลนครแม่สอด ใต้นโยบายส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาของ ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด โดยในอนาคตอันใกล้ สนามแห่งนี้จะเป็นสนามกีฬานานาชาติ เป็นประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่ 5 อำเภอชายแดนของจังหวัดตาก รวมไปถึงพี่น้องประชาชนจากบ้านพี่เมืองน้อง ประเทศเมียนมาร์ก็สามารถมาใช้สนามแห่งนี้ได้เช่นกัน โดยมีกำหนดการสร้างแล้วเสร็จภายในปี 2560 เพื่อประชาชนจะได้มีสุขภาพที่ดีทั้งทางด้าน ร่างกาย อารมณ์ และจิตใจ 

ภาพ / ข่าว ศิริพันธ์ นันทะศิริ

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป