นายกเทศมนตรีนครแม่สอดร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก บ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ที่ได้เดินทางมาดูงานในพื้นที่เเละสำรวจศักยภาพของเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษตาก

นายกเทศมนตรีนครแม่สอดร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก บ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ที่ได้เดินทางมาดูงานในพื้นที่เเละสำรวจศักยภาพของเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษตาก

นายกเทศมนตรีนครแม่สอดร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก บ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ที่ได้เดินทางมาดูงานในพื้นที่เเละสำรวจศักยภาพของเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษตาก

                เมื่อวันที่ 22 ส.ค.58 ที่ห้องประชุม ชั้น 4 สำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก บ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) โดยได้บรรยายเกี่ยวกับศักยภาพในพื้นที่อำเภอแม่สอด ซึ่งเป็นพื้นที่หลักของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งสาธารณูปโภค และปรับโครงสร้างการปกครอง เป็นการปกครองรูปแบบพิเศษนครแม่สอด เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของเมือง และตอบสนองความต้องการของประชาชน ให้สอดคล้องกับเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ ไปพร้อมๆกัน โดยในครั้งนี้นายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานต้อนรับคณะ พร้อมด้วย นายสุทธา สายวาณิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และนายอำนาจ  นันทหาร ประธานกลุ่มนักธุรกิจในพื้นที่ บิส คลับ

                ในการเดินทางมาดูงานในพื้นที่เเละสำรวจศักยภาพของเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษตากตามโครงการสนับสนุนการลงทุนเเละจัดตั้ง cluster ของกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกรวมถึงอุตสหกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษตากโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเเข่งขันทางการค้าให้เเก่อุตสาหกรรมพาสติกของประเทศไทย ระหว่างวันที่ 21-22 สิงหาคม 2558 ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ได้กล่าวต้อนรับพร้อมบรรยายสรูปในเรื่องการดำเนินการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษตาก ทั้ง 3 อำเภอ 14 ตำบล โดยเฉพาะ ด้านที่ดิน ด้านเเรงงาน ด้านสิทธิประโยชน์ การยกเว้น ลดหย่อน ผ่อนปรน การส่งเสริม13 กลุ่มกิจการเป้าหมาย เเละด้านความสัมพันธ์อันดีต่อกันของจังหวัดตากเเละจังหวัดเมียวดี ตลอดจนการเชื่อมโยงการเปิดตลาดระหว่างสองประเทศ นอกจากนี้ทางคณะ ได้พุดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลทางธุรกิจเเละเเนวทางการมองช่องทางการลงทุนที่เห็นได้ชัดเจนในพื้นที่ 

 

สำหรับประเด็นที่ทางคณะ ให้ความสนใจหลังจากสำรวจช่องทางการลงทุนในพื้นที่ชายเเดนทั้งในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากเเละของทางจังหวัดเมียวดี อาทิ ด้านระบบสาธารณุประโภค ความเเน่นอนในการเปิด/ปิด ด้านพรมเเดน เเละการจัดโซนนิ่งในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก

ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ได้ให้ข้อมูลโดยละเอียดทุกด้านพร้อมให้ภาคเอกชนในพื้นที่ร่วมให้ข้อมูลเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นเเละสร้างความเชื่อมั่นในการทำธุระกิจในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากได้ต่อไป

ภาพ / ข่าว ศิริพันธ์  นันทะศิริ

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป