นายกเทศมนตรีนครแม่สอดร่วมเปิด โครงการตามแนวพระราชดำริ ในสมเด็จพระนาเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ

นายกเทศมนตรีนครแม่สอดร่วมเปิด โครงการตามแนวพระราชดำริ ในสมเด็จพระนาเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ

ข่าวประจำวันที่ 20 เดือน กันยายน 2558

นายกเทศมนตรีนครแม่สอดร่วมเปิด โครงการตามแนวพระราชดำริ ในสมเด็จพระนาเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ

 

ที่ห้องประชมุ ชุดเฉพาะกิจ ตำรวจตระเวนชายแดน 34 ดร.เทอดเกียรติ  ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรี เข้าร่วมเปิดโครงการตามแนวพระราชดำริ ในสมเด็จพระนายเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ โดยมีพลเอกพัชรพงษ์อินทรสุวรรณ ที่ปรึกษาพิเศษกรมราชองค์รักษ์ พร้อมด้วยนายวชิระ แก้วกอ ผู้อำนวยการสำนักประสานและบริหารโครงการ สสว. เป็นประธานเปิดประชุม และคณะกรรมการครั้งที่ 1,ร่วมเปิดป้ายโครงการและอบรมทบทวนความรู้ให้สมาชิกพร้อมศึกษาดูงาน “โครงการตามแนวพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ ศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียง สสว. บก.ตชด.ภาค 3 (ร้อย ตชด.346) อ.แม่สอด จ.ตาก      โดยมีพ.ต.ท.ชัยวรุตม์ พร้อมญาติ รอง ผกก.ตชด.34/หน.ศูนย์เรียนรู้ฯ กล่าวต้อนรับ,ร.ต.อ.เอกพล รุณทอง รอง ผบ.ร้อย ตชด.346/รอง หน.ศูนย์ฯ บรรยายสรุปผลการปฏิบัติงาน  ที่ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียงฯร่วมกับกรมราชองครักษ์และสสว.เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ เนื่องในวโรกาส เฉลิมพระชนมพรรษา 84 ปี( 12 สิงหาคม 2559) โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผบ.ฉก.ร 4,ผบ.นพค.33 ,ผบ.ทพ.35,ปลัดอำเภอแม่สอด พร้อมหน.ส่วนราชการ พ่อค้านักธุรกิจฝั่งไทย-เมียนมาร์,คณะชมรมสตรีเมืองเมียวดี  และพี่น้องประชาชนจำนวน 200 คน ร่วมงานในครั้งนี้

ภาพ / ข่าว ศิริพันธ์  นันทะศิริ

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป