นายกเทศมนตรีนครแม่สอดเข้าร่วมประชุมรับฟังปัญหาของราษฎรในพื้นที่ 5 อำเภอฝั่งตะวันตกของจังหวัดตาก

นายกเทศมนตรีนครแม่สอดเข้าร่วมประชุมรับฟังปัญหาของราษฎรในพื้นที่ 5 อำเภอฝั่งตะวันตกของจังหวัดตาก

นายกเทศมนตรีนครแม่สอดเข้าร่วมประชุมรับฟังปัญหาของราษฎรในพื้นที่ 5 อำเภอฝั่งตะวันตกของจังหวัดตาก

               ที่ห้องประชุมชั้นที่ 4 สำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ดร.เทอดเกียรติ  ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด เข้าร่วมประชุมการรับฟังปัญหาของราษฎรในพื้นที่ 5 อำเภอฝั่งตะวันตกของจังหวัดตาก โดยมีนายสมชัยฐ์  หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในการประชุม โดยมีนายอำเภอเเละหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นจาก อำเภออุ้มผาง อำเภอพบพระ อำเภอแม่สอด อำเภอแม่ระมาด และอำเภอท่าสองยาง เข้าร่วมประชุม ในการนี้ ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้มอบหมายให้เเต่ละอำเภอทำการสำรวจเชิงรุกถึงปัญหา ความต้องการของพื้นที่ทั้งจังหวัด เพื่อให้เป็นเเนวทางสำหรับการดำเนินการด้านข้อมูลในพื้นที่ โดยเฉพาะ เรื่องเเหล่งน้ำ ที่ดินเเละระบบสาธารณุประโภค  อีกทั้งให้รวบรวมสรูปเเผนงานโครงการต่างๆเพื่อเสนอของบประมาณฯ  ตลอดจนการดำเนินการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก โดยให้ทุกอำเภอส่งให้กับสำนักงานจังหวัดประมวลผลในภาพรวมทั้งจังหวัดเตรียมรวบรวมข้อมูลนำเสนอต่อนายกรัฐมนตรีในโอกาสที่จะเดินทางมาปฎิบัติภารกิจตรวจเยี่ยมพื้นที่เขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก อ.เเม่สอด จ.ตาก ในวันที่  2 กันยายน 2558  อย่างไรก็ตาม จะมีการประชุมในทุกภาคส่วนเพื่อสรุปรายละเอียดกันอีกครั้งหนึ่งในวันที่ 28 ส.ค. 2558

ภาพ / ข่าว ศิริพันธ์  นันทะศิริ

////////////////////////////////////////////////////////////

 

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป