นายกเทศมนตรีพร้อมคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลร่วมพิธีฌาปนกิจศพ นายสมยศ ตาสะหลี อดีตที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครแม่สอด

นายกเทศมนตรีพร้อมคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลร่วมพิธีฌาปนกิจศพ นายสมยศ ตาสะหลี อดีตที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครแม่สอด

นายกเทศมนตรีพร้อมคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลร่วมพิธีฌาปนกิจศพ นายสมยศ  ตาสะหลี อดีตที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครแม่สอด

                ที่สุสานหลวง เขตเทศบาลนครแม่สอด ดร.เทอดเกียรติ  ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรี พร้อมรองนายกเทศมนตรี  ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอด เข้าร่วมพิธีฌาปนกิจศพ นายสมยศ ตาสะหลี อดีตที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครแม่สอด โดยได้รับเกียรติจาก นายอูหล่วย กัวอู่ ผู้ว่าราชการจังหวัดเมียวดี ประเทศเมียนมา เป็นประธานว่าผ้าไตร และ นายสุทธา  สายวาณิชย์  นายปรีชา ใจเพชร นายอำเภอแม่สอด  แขกผู้มีเกียรติ และกัลป์ญาณมิตร นับ 1000 คนเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ เป็นครั้งสุดท้ายเพื่อแสดงความไว้อาลัยแก่นายสมยศ ตาสะหลี ในครั้งนี้ด้วย

                นายสมยศ  ตาสะหลี มีพี่น้องร่วมบิดา มารดา ทั้งหมด 3 คน สมรสกับ นางด้วยความเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่น เป็นการณ์ไกล มีมนุษย์สัมพันธ์เป็นเลิศ และรู้จักการเสียสละเป็นส่วนรวม ประกอบกับได้ซึมซับและการเรียนรู้การค้าขายชายแดนจากบิดา มารดา จึงได้เริ่มทำธุรกิจค้าพลอยสืบทอดจากครอบครัว และธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์อีกมากมาย และได้ทำนุบำรงศาสนาอย่างต่อเนื่อง ตำแหน่งสุดท้ายปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครแม่สอด โดยภารกิจสุดท้ายได้ร่วมมอบสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในประเทศเมียนมา ในวันที่ 5 สิงหาคม และในช่วงค่ำวันเดียวกันนี้ได้เกิดอาการเจ็บหน้าอกในระหว่างประชุมให้คำปรึกษากับคณะทำงาน ได้เกิดอาการเจ็บหน้าอก และมีอาการอ่อนเพลีย หลังจากได้นำส่งโรงพยาบาลในเวลา 23.00 น.ได้เสียชีวิตด้วยอาการลิ้มเลือดอุดตันในเส้นเลือด สิริอายุรวม 56 ปี

ภาพ / ข่าว กานต์สิรี  วิมุกตายน

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป