นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตากมอบบ้านตามโครงการ กาชาดซ่อม สร้างบ้านผู้ยากไร้ เทิดไท้องค์อุปนายิกา

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตากมอบบ้านตามโครงการ กาชาดซ่อม สร้างบ้านผู้ยากไร้ เทิดไท้องค์อุปนายิกา

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตากมอบบ้านตามโครงการ กาชาดซ่อม สร้างบ้านผู้ยากไร้ เทิดไท้องค์อุปนายิกา

            ที่หน้าบ้านเลขที่ 5 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก คณะเหล่ากาชาดจังหวัดตากนำโดย นางกมลวันย์ หทยะตันย์ติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก เดินทางมาเป็นประธานในพิธีมอบบ้านตามโครงการการชาดซ่อม สร้างบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ เทิดไท้องค์อุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยมีนายธนยศ ปานขาว นายอำเภอแม่สอด เป็นผู้กล่าวรายงานให้การต้อนรับพร้อมพันเอกไมตรี ชูปรีชา รองผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหราราบที่ 4 นายสุวรรณ ตาคำ สาธารณสุขอำเภอแม่สอด นายพนม แสงแปง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด ข้าราชการและชาวบ้านร่วมเป็นเกียรติในการมอบบ้านให้กับนายสมคิด สุขแก้ว ผู้พิการด้อยโอกาสในวันนี้

            ตามที่เหล่ากาชาดจังหวัดตากได้จัดทำ โครงการกาชาดซ่อม สร้างบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ เทิดไท้องค์อุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ประจำปี 2559 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ ในวันที่ 2 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา โดยมีเป้าหมาย 9 อำเภอๆละ 60,000 บาท เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้ ด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดตาก อำเภอแม่สอดได้มีการพิจารณาสร้างบ้านให้กับครอบครัวนายสมคิด สุขแก้ว คือ บ้านเลขที่ 5 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด โดยมีการบูรณาการร่วมกับทีมประชารัฐอำเภอแม่สอด ซึ่งประกอบไปด้วย ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนในพื้นที่ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างบ้านหลังดังกล่าวขึ้น เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และเป็นการแสดงออกถึงความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ความเอื้ออาทร ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชนและหมู่บ้าน

ภาพ / ข่าว กานต์สิรี  วิมุกตายน

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป