นายสมคิด จิตต์ตะวง : ผู้พิการยากจนต้นแบบสู้ชีวิต

นายสมคิด จิตต์ตะวง : ผู้พิการยากจนต้นแบบสู้ชีวิต

เมื่อวันพุธที่ 10 สค.2559 ทีมงานสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ประกอบด้วย ข้าพเจ้านายยุทธภูมิ นามวงศ์ หัวหน้าทีม,นางนันทิยา ยาเจริญ ผู้ช่วยฯ,นางสาวมันทนา ก้อนคำ นศ.ฝึกงานและนางปิ่นแก้ว นามวงศ์ ช่างภาพ ลงเยี่ยมครัวเรือนยากจนต้นแบบวันนี้..

ภาคเช้า..เยี่ยมครัวเรือนของนายสมคิด จิตต์ตะวง บ้านเลขที่ 65 หมู่ 6 ตำบลแม่อิง อำเภอภูกามยาว อายุ 69 ปี พิการ เป็นใบ้ อาชีพ รับจ้างทั่วไป,จักสานไซดักปลา,หาปลาลำน้ำอิงทำเป็นปลาร้าแห้ง,จับปลาขาย,ปลูกผักสวนครัว บริโภคเองและเก็บขยะออกขาย โดยใช้จักรยาน ปี 2558 มีรายได้จาก จปฐ. 26,800 บาท/ปี ปัจจุบันพ้นขีดความยากจน ปี 2559 มีรายได้ 32,000 บาท/คน/ปี

ในการเยี่ยมครั้งนี้ ต้องขอขอบคุณนางเรณู ธนปาลี พัฒนากร,นางรัชนี แสงศรีจันทร์ ประธานสตรีอำเภอภูกามยาว,นางศรีวรรณ มะโนวงศ์ ผู้นำ อช.ที่นำเยี่ยมครอบครัวต้นแบบครั้งนี้

 ABOUT THE AUTHOR

บรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ๓ ที่ อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ปี ๒๕๒๖ ต่อมา ย้ายไป อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ,อ.แม่สาย จ.เชียงราย ดำรงตำแหน่งพัฒนาการอำเภอท่าวังผา,อ.บ่อเกลือ จ.น่าน และต่อมาย้ายเป็นพัฒนาการอำเภอ ๗ อ.เชียงคำ ,อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา สุดท้าย ปี ๒๕๔๙ ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา จนถึงปัจจุบัน..บทบาทหน้าที่ เป็นนักสื่อสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา สถานที่ทำงาน ศาลากลางจังหวัดพะเยา เรียกชื่อตนเองว่า "สารสนเทศเพื่อชุมชน"จนถึงปัจจุบัน..