นายอำเภอท่าบ่อเปิดพิพิธภัณฑ์บ้านโคกคอน

นายอำเภอท่าบ่อเปิดพิพิธภัณฑ์บ้านโคกคอน

 วันนี้เวลา 16.00 น. นายอนุรักษ์ ไทยตรง นายอำเภอท่าบ่อ ร่วมงานเปิดพิพิธภัณฑ์ตำบลโคกคอน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย