นายอำเภอพบพระสำรวจเส้นทางอำเภอซูการีเตรียมจัดกิจกรรม9วันหรรษาพาสนุกแบบสุขๆคาราวานเที่ยวสองแผ่นดิน

นายอำเภอพบพระสำรวจเส้นทางอำเภอซูการีเตรียมจัดกิจกรรม9วันหรรษาพาสนุกแบบสุขๆคาราวานเที่ยวสองแผ่นดิน

นายอำเภอพบพระสำรวจเส้นทางอำเภอซูการีเตรียมจัดกิจกรรม9วันหรรษาพาสนุกแบบสุขๆคาราวานเที่ยวสองแผ่นดิน

ไทย –เมียนมาร อ.ซูกะรี จ.เมียวดี ประเทศเมียนมาร์ ในวันที่3กุมภาพันธ์2559 เปิดประตูสู่อาเซียนขับเคลื่อนรองรับเขตพัฒนาเษรษฐกิจพิเศษตาก  นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอพบพระพร้อมด้วย รท.เฉลิม บุญพรวงศ์ นายกอบต.วาเล่ย์ ,นายบุญธรรม กิ๊กสันเที๊ยะ นายอบต.พบพระ พร้อคณะสำรวจ เดินทางศึกษาเส้นทางเพื่อใช้ในวันกิจกรรม 9 วัน หรรษาพาสุนกแบบสุขๆ โดยเดินทางไปยังอำเภอซูการี จ.เมียวดี ประเทศเมียนม่าร์ พร้อมทั้งเยี่ยมเยือน พูดคุยกับครูและนักเรีย)นโรงเรียนซูการี อ.ซูการี จ.เมียวดี ประเทศเมียนมาร

‎ประชาสัมพันธ์ถึงผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรม 9 วันหรรษาพาสนุกแบบสุขๆ กับอ.พบพระ สามารถลงทะเบียนได้ที่ที่ว่าการอำเภอพบพระ ถึงวันที่ 10กุมภาพันธ์ 2559นี้ ซึ่งจะเตรียมจัดกิจกรรม9วันหรรษาพาสนุกแบบสุขๆคาราวานเที่ยวสองแผ่นดิน

ไทย -เมียนมารอ.ซูกะรี จ.เมียวดี ประเทศเมียนมาร์ในวันที่13กุมภาพันธ์2559 เปิดประตูสู่อาเซียนขับเคลื่อนเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวรองรับเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตากและเดินทางไปเชื่อมความสัมพันธ์ไมตรี

รายงานข่าว:สำนักข่าวพบพระโพสต์

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป