นายอำเภอพบพระและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง สำรวจ น้ำออกรู ต้นแม่น้ำเมยที่ไหลจากใต้ขึ้นเหนือ ที่อำเภอพบพระ

นายอำเภอพบพระและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง สำรวจ น้ำออกรู ต้นแม่น้ำเมยที่ไหลจากใต้ขึ้นเหนือ ที่อำเภอพบพระ

นายอำเภอพบพระและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง สำรวจ น้ำออกรู ต้นแม่น้ำเมยที่ไหลจากใต้ขึ้นเหนือ ที่อำเภอพบพระ

                ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากพื้นที่อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ที่ไม่เคยประสบภัยแล้งมาก่อน แต่ปีนี้น้ำกลับลดลงจนบางพื้นที่ต้องสร้างฝายชะลอน้ำเพราะน้ำลดน้อยจนแหล่งน้ำแห้งขอด แม่น้ำเมยก็เป็นแม่น้ำที่ระดับน้ำลดจนหลายฝ่ายเกรงจะไม่มีน้ำใช้ นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอพบพระ จึงได้นำหัวหน้าหน่วยงานทั้ง อบต.ป่าไม้ และฝ่ายความมั่นคง เข้าไปสำรวจแหล่งต้นแม่น้ำเมย ที่ชาวบ้านเรียกว่า”น้ำดั้น” เป็นสายน้ำที่ดั้นออกมาจากภูเขา น้ำดั้น หรือน้ำออกรู เป็นสายน้ำที่ไหลทะลุภูเขาทั้งลูกโดยที่ไม่มีใครรู้ว่าสายน้ำนี้มาจากที่ใด

                นายประสงค์ กล่าวว่า น้ำดั้น หรือน้ำออกรู เป็นสิ่งมหัศจรรย์ ที่มีน้ำไหลออกจากภูเขา อยู่ในพื้นที่บ้านทหารผ่านศึก ตำบลวาเลย์ อำเภอพบพระ มีน้ำไหลแรงตลอดทั้งปี เป็นเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างประเทศไทย กับ ประเทศเมียนมา มีกองกำลังทหารเคเอ็นยู และดีเค.บีเอ.ดูแลพื้นที่ การเข้ามาสำรวจเพื่อจะทำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เพื่อเป็นการดูแลรักษาแหล่งน้ำให้อยู่ในสภาพที่มีน้ำไหลตลอดทั้งปี ซึ่งแม่น้ำสายเล็กที่ผุดออกจากภูเขาและจะไหลลงมารวมกับแหล่งน้ำธรรมชาติอื่นๆกลายเป็นแม่น้ำเมย ที่ไหลจากใต้ขึ้นเหนือ ไปบรรจบที่แม่น้ำสาละวิน เป็นสิ่งมหัศจรรย์สายเดียวในโลก

ภาพ / ข่าว พิชิต พฤกษาโสภา

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป