นายอำเภอแม่สอด เร่งช่วยเหลือแจกผ้าห่มกันหนาวให้พระภิกษุสงฆ์ หลังจากมีอากาศหนาวเย็นลงอีกในพื้นที่อำเภอแม่สอด

นายอำเภอแม่สอด เร่งช่วยเหลือแจกผ้าห่มกันหนาวให้พระภิกษุสงฆ์ หลังจากมีอากาศหนาวเย็นลงอีกในพื้นที่อำเภอแม่สอด

นายอำเภอแม่สอด เร่งช่วยเหลือแจกผ้าห่มกันหนาวให้พระภิกษุสงฆ์   หลังจากมีอากาศหนาวเย็นลงอีกในพื้นที่อำเภอแม่สอด

                เมื่อวันที่  13  มกราคม  2559  ที่ศาลาการเปรียญวัดดอนไชย  ต.แม่สอด   อ.แม่สอด จ.ตาก นายธนยศ   ปานขาว  นายอำเภอแม่สอด เป็นประธานพิธีถวายผ้าห่มกันหนาวแด่พระภิกษุสงฆ์  2 ตำบล คือ ตำพระธาตุผาแดง และ  ตำบลแม่สอด   จำนวน  600 ผืน  ตามโครงการถวายผ้าห่มกันหนาวแด่พระภิกษุสงฆ์  โดยมีพระมหาธีรวัฒน์ ธีรวฑฺฒนเมธี  เจ้าอาวาสวัดดอนไชยให้การต้อนรับ 

                นายอำเภอแม่สอด  เปิดเผยว่า    เนื่องจากอำเภอแม่สอดมีพื้นที่ชายแดนติดกับประเทศเมียนมาและในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีจะมีอากาศหนาวเย็นมีภูมิประเทศที่เป็นเทือกเขาสูง ดังนั้นทางที่ว่าการอำเภอแม่สอดจึงได้จัดหาผ้าห่มกันหนาว  เพื่อนำไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ ที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอแม่สอด   เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมไว้ให้เพียงพอสำหรับการปฏิบัติศาสนกิจในฤดูหนาวต่อไป  

ภาพ / ข่าว เครือข่ายสำนักข่าวนครแม่สอด

/////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป