นายอำเภอแม่สอดมอบผ้าห่มกันหนาวให้ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลแม่ปะ

นายอำเภอแม่สอดมอบผ้าห่มกันหนาวให้ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลแม่ปะ

นายอำเภอแม่สอดมอบผ้าห่มกันหนาวให้ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลแม่ปะ

            ที่วัดพระธาตุสิริมงคล หมู่ที่ 9 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด นายธนยศ ปานขาว นายอำเภอแม่สอด เดินทางมาเป็นประธานในการมอบผ้าห่มจำนวน 150 ผืนให้ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการในพื้นที่ตำบลแม่ปะโดยมี กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนนำลูกบ้านเข้าทำการรับมอบในครั้งนี้ สืบเนื่องจากสภาวะอากาศที่หนาวลงติดต่อกันในพื้นที่อำเภอแม่สอด มีผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการได้รับความเดือดร้อน ทางผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้มอบหมายให้ทางนายอำเภอในแต่ละท้องที่ได้มีการลงพื้นที่ดูแลและให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการได้รับความเดือดร้อนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนดังกล่าว และทางอำเภอแม่สอดจะเดินทางไปมอบผ้าห่มกันหนาวยังผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลแม่กาษาและตำบลแม่ตาวต่อไป

ภาพ/ข่าว ฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอด

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป