นายอำเภอแม่สอดเดินทางมาเป็นในพิธีเปิดโครงการวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่

นายอำเภอแม่สอดเดินทางมาเป็นในพิธีเปิดโครงการวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่

นายอำเภอแม่สอดเดินทางมาเป็นในพิธีเปิดโครงการวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่

                ณ.ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จ.ตากนายปรีชา  ใจเพชร นายอำเภอแม่สอดเป็นประธานภายในงานพิธีเปิดโครงการวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นาย ถิรยุทธ  ฉันดิกุล รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด  หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก5 ( ห้วยไม้แป้น ) หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่สอด ตชด ที่346 กลุ่มเกษตรกร อ.แม่สอดกว่า 300 คนพร้อมด้วยคณะนักเรียนจาก โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว รร.บ้านพะเด๊ะ  ศูนย์การเรียนรู้ Cdc เข้าร่วมงานในครั้งนี้

                โดยมีนาย สุวรรณ  ตำคำ เกษตรอำเภอแม่สอดเป็นผู้กล่าวรายงานและวัตถุประสงคืในครั้งนี้ว่า ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือ คสช ได้สนับสนุนให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมส่งเสริมการเกษตร ให้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร ทั่วประเทศจำนวนทั้งหมด 882 ศูนย์  โดยการประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมอย่างพาะเจาะจงกับสภาะแวดล้อมของพื้นที่อำเภอนั้นๆ

                ภายในงานมีนิทรรสการตามบานการเรียนรู้ต่างๆด้วยกัน 5 ฐานคือ ฐานที่ 1 การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ฐานที่ 2 การเตรียมดินและตรวจวิเคราะห์ดิน ฐานที่ 3 การป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูข้าว

ฐานที่ 4 การเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ฐานที่ 5 เศรษฐกิจพอเพียง นอกเหนือจากการให้ความรู้แล้วยังมีการจับสลากมอบของขวัญของรางวัลกันอีกด้วย

////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป