นิทรรศการศิลปะ 12 ศิลปิน *อุบลฯทั้งเก่าและใหม่การเชื่อมโยงระหว่างเวลา* Move.Ubon.

นิทรรศการศิลปะ 12 ศิลปิน *อุบลฯทั้งเก่าและใหม่การเชื่อมโยงระหว่างเวลา* Move.Ubon.

…. Move.Ubon. นิทรรศการศิลปะการเคลื่อนไหวของกลุ่มเล็กๆเพื่อนพี่น้องที่มองเห็นความสำคัญของพื้นที่
ภูมิภาค ที่เป็นแหล่งวัฒนธรรมในอดีตที่สืบมาในรูปแบบประเพณี…จนผสมผสานความเป็นปัจจุบันของศิลปะและวิถีชีวิตแบบร่วมสมัย
ในปัจจุบันพื้นที่ทางโลกโซเชียลได้เปิดพื้นที่ใหม่ให้เราได้รับรู้ความเป็นไปความเคลื่อนไหวของโลกได้เร็วขึ้น
แต่ขณะเดียวกันความเนิบช้า ความเรียบง่ายก็สร้าง
พื้นที่ทางจิตวิญญาณการรับรู้ความงามภายในแบบไม่เร่งรีบสร้างความสมดุลกับชีวิต ทั้งสองสิ่งนั้นยังคงดำเนินควบคู่กันไป
งานศิลปะวัฒนธรรมและสังคมจึงเป็นสิ่งที่ต้องอยู่คู่กัน….

 ABOUT THE AUTHOR

อาจารย์ผู้สอน ที่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค7อุบลฯ Instructor ที่ goverment employee เคยทำงานที่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี เคยศึกษา ภาพพิมพ์ ที่ มหาลัยวิทยาลัยศิลปากร เคยศึกษา คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ ที่ Silpakorn University เคยศึกษา คณะจิตรกรรมฯ พ.ศ.๒๕๒๒ ที่ วิทยาลัยช่างศิลป กรมศิลปากร เคยศึกษา จิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ ที่ มหาวิทยาลัยศิลปากร เคยศึกษา คณะจิตรกรรมฯ ที่ มหาวิทยาลัยศิลปากร เคยศึกษาที่ Assumption College เคยศึกษาที่ assumption ubon อาศัยอยู่ที่ เทศบาลนครอุบลราชธานี จาก จ.อุบลราชธานี
 TAGS: