น้ำพระทัยพระราชทาน มอบทุนการศึกษา นักเรียนถิ่นทุรกันดาน

น้ำพระทัยพระราชทาน มอบทุนการศึกษา นักเรียนถิ่นทุรกันดาน

น้ำพระทัยพระราชทาน มอบทุนการศึกษา นักเรียนถิ่นทุรกันดาน

วันนี้ ( 14 ส.ค.58 ) ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยเป้า ต.ปากชม อ.ปากชม จ.เลย นางวณี       จิวะรังสรรค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย นำคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด สมาคมแม่บ้านทหารบก ชมรมแม่บ้านมหาดไทย ชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดเลย สโมสรไลออนส์เมืองเลย สโมสรโรตารี่จังหวัด หอการค้าจังหวัดเลย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย วิยาลัยเทคนิคเลย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน โดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบทุนการศึกษาแก่เด็กผู้ยากไร้ขาดโอกาสทางการศึกษา โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 5 แห่ง จำนวน 92 ทุน ทุนละ 1,000 บาท มอบกระเป๋าแก่เด็กนักเรียนทุกคนและจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

20151408171549.jpg

20151408171603.jpg

นางวณี  จิวะรังสรรค์ นายกเหล่ากาชาด กล่าวว่า ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ จะนำนักเรียนจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเขตพื้นที่อำเภอ ปากชม เชียงคาน นาด้วง และเอราวัณ จำนวน 5 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนตชด.บ้านห้วยเป้า ตชด.บ้านนานกปีด อ.ปากชม โรงเรียนตชด.ฮิลมาร์พาเบิล อ.เชียงคาน โรงเรียนตชด.บ้านหนองแคน อ.นาด้วง และโรงเรียนตชด.บ้านวังชมภู อ.เอราวัณ ได้รับการสนับสนุนจากหลายฝ่าย แจ้งความจำนงเข้ามาเพื่อมอบทุนการศึกษาและสนับสนุนอุปกรณ์การเรียน เพื่อให้การช่วยเหลือเด็กในพื้นที่ห่างไกล และค่อนข้างมีฐานะที่ยากจน เป็นไปอย่างทั่วถึงและพร้อมในการเรียน