น้ำในแม่น้ำเมยเอ่อท่วมตลิ่ง ท่าสองยาง ชาวบ้านไทย กะเหรี่ยงเก็บของไว้ที่สูง‏

น้ำในแม่น้ำเมยเอ่อท่วมตลิ่ง ท่าสองยาง ชาวบ้านไทย กะเหรี่ยงเก็บของไว้ที่สูง‏

https://www.youtube.com/watch?v=vwB5ZAHWEY0

น้ำในแม่น้ำเมยเอ่อท่วมตลิ่ง ท่าสองยาง ชาวบ้านไทย กะเหรี่ยงเก็บของไว้ที่สูง

                 ผู้สื่อข่าวรายงานจากอำเภอท่าสองยาง จ.ตาก ว่าจาดที่มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง ในพื้นที่อำเภอท่าสองยาง จ.ตาก ทำให้น้ำในแม่น้ำเมย มีระดับสูงขึ้น อย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ราษฎรไทย – เมียนมาร์ ต่างเร่งเก็บข้าวของไว้ในที่ปลอดภัยเพราะน้ำได้ท่วมหาดทรายที่เคยสร้างเพิงพักไว้เพื่อเก็บผลิตผลทางการเกษตร ซึ่งต่างจากช่วงก่อนที่ลำน้ำเมยแห้งทำให้การเดินทางไปมาของราษฎรทั้งสองฝั่ง ไปมาหาสู่กันค่อนข้างลำบากเพราะไม่สามารถใช้เรือข้ามไปมาได้  แต่เมื่อระดับน้ำในลำน้ำเมยที่สูงขึ้น ก็ทำให้ราษฎรไทย – เมียนมาร์ ทั้งสองฝั่งก็สามารถไปมาหาสู่กันได้โดยสะดวกขึ้น ซึ่งในวันนี้ ราษฎรจากฝั่งเมียนมาร์ ก็ข้ามมาหาซื้อสินค้าในฝั่งไทยมากขึ้น เนื่องจากเข้าสู่เทศกาลเข้าพรรษา////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป