บ.เทรน ประเทศไทยจำกัด ร่วมกับ ร้าน วี เค คอนกรีตแอนด์แอร์ จัดสัมมนาทางวิชาการ เทคนิคการติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศให้กับช่างติดตั้งซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศในพื้นที่ 5 อำเภอฝั่งตะวันตกของจังหวัดตาก

บ.เทรน ประเทศไทยจำกัด ร่วมกับ ร้าน วี เค คอนกรีตแอนด์แอร์ จัดสัมมนาทางวิชาการ เทคนิคการติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศให้กับช่างติดตั้งซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศในพื้นที่ 5 อำเภอฝั่งตะวันตกของจังหวัดตาก

บ.เทรน ประเทศไทยจำกัด ร่วมกับ ร้าน วี เค คอนกรีตแอนด์แอร์ จัดสัมมนาทางวิชาการ เทคนิคการติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศให้กับช่างติดตั้งซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศในพื้นที่ 5 อำเภอฝั่งตะวันตกของจังหวัดตาก

 

                 ที่ห้องประชุมชั้น 3 ของโรงแรมอีโค่อิน เขตเทศบาลนครแม่สอด  นายวสุธร บุญมาก สมาชิกสภาเทสนครแม่สอด ผู้จัดสัมมนาทางวิชาการ ให้การต้อนรับนายพัลลภ เตชะสุวรรณ์ ผู้จัดการทั่วไปเครื่องปรับอากาศเทรน และคณะวิทยากร ที่เดินทางมาให้การแนะนำและให้ความรู้แก่ช่างติดตั้งซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศในเขต 5 อำเภอฝั่งตะวันตก โดยมีช่างให้ความสนใจเข้ารับการอบรมสัมมนาวิชาการดังกล่าวกว่า 50 คน ซึ่งเครื่องปรับอากาศ หรือ แอร์ นั้น เป็นเครื่องอำนวยประโยชน์ ที่นับวันจะยิ่งมีความจำเป็น และเป็นที่ต้องการทั้งในที่พักอาศัย สถานที่ประกอบการงาน และ ในแวดวงอุตสาหกรรมต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น เพื่อทำให้เกิดความสุขสบายและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน สำหรับการใช้เครื่องปรับอากาศในงานอุตสาหกรรม เพื่อทำให้เกิดผลผลิตที่มีคุณภาพและลดการสูญเสียในขบวนการผลิต การจะใช้เครื่องปรับอากาศให้เกิดประโยชน์ได้สูงสุดตามวัตถุประสงค์ได้นั้น จำเป็นต้องรู้ถึงเทคนิคตั้งแต่การติดตั้งรวมทั้งการซ่อมบำรุงรักษา หลักการทำงานของคอมเพรสเซอร์แบบโรตารี่ และแบบลูกสูบ ระดับแรงดัน ของน้ำยาแอร์เบอร์ต่าง ๆ วิธีการเติมน้ำยาที่ถูกต้อง การคำนวณขนาดของแอร์ให้เหมาะสมกับห้อง การติดตั้งแอร์ที่ถูกวิธี และวิธีการดูแลรักษาแอร์ให้เหมาะสมกับการใช้งาน ( ปล่อยเสียง สัมภาษณ์ นาย พัลลภ เตชะสุวรรณ์       THAILAND Coutry General Manager ตอนที่ 2 )///////////////////////  ภาพ-ข่าว/ วรภา  พันลุตัน

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป