บทเรียนจากธรรมชาติ บทสรุปสุดท้าย มนุษย์ คือ ผู้ทำลาย

บทเรียนจากธรรมชาติ บทสรุปสุดท้าย มนุษย์ คือ ผู้ทำลาย

สภาพผืนป่าล่าสุด ขณะเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ บทเรียนจากธรรมชาติ  บทสรุปสุดท้าย มนุษย์ คือ ผู้ทำลาย

การสำรวจข้อมูลของทีมข่าว  เลยฮอตนิวส์  จากสำนักความหลากหลายทางชีวภาพ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  พบว่า เนื้อที่ป่าไม้ที่ประเทศไทยมีอยู่ในปัจจุบันรวมทั้งสิ้น  171,585.65 ตารางกิโลเมตร       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งภูมิภาค 27,555.54 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 16.32% ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยจังหวัดเลยเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่มากที่สุดในภูมิภาค รวมเนื้อที่ 3,926.48 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 34.37% ของพื้นที่จังหวัด นี่เป็นข้อมูลที่ทางสำนักได้ทำการสรุปไว้เมื่อปี พ.ศ.2552

ระยะเวลาเพียง 6 ปี พบว่าพื้นที่ป่าไม้ของจังหวัดเลยถูกบุกรุกแผ้วทางรุกหล้ำเข้าไปในเขตที่เจ้าหน้าที่ได้ประกาศเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติจำนวน 21 แห่ง เนื้อที่ 4,405,642  ไร่ หรือ 7,049.03 ตารางกิโลเมตร เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า จำนวน 2 แห่ง  และอุทยานแห่งชาติ จำนวน 5 แห่ง รวมเนื้อที่ประมาณ 1,170,054 ไร่ หรือ  1,872.09  ตารางกิโลเมตร ซึ่งไม่สามารถให้ประชาชนเข้าไปดำเนินการยึดครองและทำลายทรัพยากรเหล่านั้นได้ แต่ที่ผ่านมายังพบว่ามีการบุกรุก อยู่เป็นจำนวนมาก ถึงแม้จะมีการตรวจยึดจับกุม แต่ก็ได้เพียงชาวบ้านตาดำที่ต้องทำมาหากินเท่านั้น

นายยงยุทธ  ชำนาญรบ ผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย ได้เปิดเผยข้อมูลการบุกรุกแผ้วทางโดยแบ่งเป็นเนื้อที่ที่ถูกชาวบ้านเข้าทำการแผ้วทางเพื่อทำการเกษตรเชิงเดี่ยว ปลูกยางพารา และพื้นที่ที่ถูกบุกรุกจากนายทุน เข้าครอบครองอย่างผิดกฏหมาย ส่วนหนึ่งต้องยอมรับว่าเจ้าหน้าที่รัฐยังมีความอ่อนแอในด้านการควบคุมบังคับใช้กฏหมายอยู่

ด้วยผืนป่าที่ลดน้อยลง ในบางพื้นที่จากเดิมเคยเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ ปัจจุบันคงเหลือเพียงเรื่องเล่าว่าที่แห่งนี้เคยเป็นป่า เพราะกลายเป็นภูเขาหัวโล้น ไม่มีต้นไม้ ไม่มีธรรมชาติที่จะคอยซับน้ำ หรือกักเก็บน้ำลดการไหลหลากของน้ำป่า ในยามที่เกิดฝนตกหนัก โดยเฉพาะพื้นที่ ต.อิปุ่ม อ.ด่านซ้าย จ.เลย จากที่เคยมีผืนป่าปัจจุบันถูกบุกรุกขึ้นไปทำการเกษตรเชิงเดี่ยวโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น พื้นที่โดยรวมของตำบลนี้กลายเป็นภูเขาหัวโลน ในหน้าฝนจะเกิดน้ำป่าไหลหลาก สร้างความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ดังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี่ ที่เกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากเข้าหมุ่บ้านพัด 2 แม่ลูก จมหายใช้เวลานานเกือบ 48 ชั่วโมงถึงสามารถค้นพบศพ

มนุษย์เป็นเพียงผู้ที่มาขออาศัยธรรมชาติอยู่ แต่กลับไปทำลายสิ่งที่ให้ชีวิต สิ่งที่คอยช่วยเหลือมนุษย์ จนธรรมชาติต้องสูยหายไป ด้วยน้ำมือของมนุษย์ เมื่อเกิดความเสียหายจากธรรมชาติ เราจะโทษใครไม่ได้ หากไม่โทษตัวเราเอง ที่เป็นผู้ทำลายธรรมชาติ ทำลายระบบนิเวศ จนนำไปสู่หายนะที่กำลังจะทวีความรุ่นแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อ