บรรยากาศ วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอพบพระ ประจำปี 2558 และประชุมประจำเดือน สิงหาคม 2558

บรรยากาศ วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอพบพระ ประจำปี 2558 และประชุมประจำเดือน สิงหาคม 2558

บรรยากาศ วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอพบพระ ประจำปี 2558 และประชุมประจำเดือน สิงหาคม 2558

                ที่หอประชุมอำเภอพบพระ อ.พบพระ จ.ตาก นายสมชัยฐ์  หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ร่วมงาน วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2558 โดยมีนายฉัทธนาตย์  เทียนขาว นายอำเภอพบพระ และข้าราชการในพื้นที่อำเภอพบพระให้การต้อนรับ  และเป็นเกียรติในการมอบทุนการศึกษาให้กับบุตร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่ทำงานอย่างเสียสละ และบุตรมีความตั้งใจเรียนดี มีผลการเรียนดีอย่างสม่ำเสมอ จำนวน 10 ทุน  จากนั้น นายฉัทธนาตย์ เทียนขาว นายอำเภอพบพระ เป็นประธานจุด ธูปเทียนในพิธีสงฆ์ และมอบรางวัล หนังสือสำคัญให้กับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล  และมอบรางวัลการประกวดผลงานวิชาการของเครือข่ายชุมชนลดเสี่ยง ลดโรค อ.พบพระ ประจำปี2558  ตามลำดับ จากนั้น ประธานอ่านสารนายกรัฐมนตรี และสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และสานปลัดกระทรวงมหาดไทย และปิดท้ายด้วยการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนสิงหาคม 2558

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป