บรรยากาศการมอบตัวและการฟังผลสอบของ รร.ทมณ.

บรรยากาศการมอบตัวและการฟังผลสอบของ รร.ทมณ.

บรรยากาศการมอบตัวและการฟังผลสอบของ รร.ทมณ.

    ที่หอประชุมเอนกประสงค์ รร.ทมณ. นายกิจจา  แตงรอด ผอ.สถานศึกษา ได้สั่งการให้คณะครูแต่ละระดับชั้นเรียน มอบผลการเรียนประจำปีการศึกษา 2558 ให้กับนักเรียนที่ผ่านการศึกษาในระดับชั้นนั้นๆเพื่อการเลื่อนชั้นเรียน ส่วนทางด้านการศึกษาระดับปฐมวัย มีพ่อแม่ ผู้ปกครอง ไปทำการส่งมอบตัวเด็กอนุบาลในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1- 3 กันเป็นจำนวนมาก สร้างบรรยากาศอันคึกคัก ให้กับทาง รร.ทมณ.ซึ่งอยู่ในช่วงของการปิดเทอมได้เป็นอย่างมากในวันนี้/////////////////////////////////
ภาพ/ข่าว วรภา  พันลุตัน

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป