บรรยากาศการเปิดตัวศูนย์บริการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ N Health และร้านยา Save Drug แห่งนครแม่สอด จังหวัดตาก พร้อมดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีให้ประชาชนในพื้นที่และชายแดนแม่สอด

บรรยากาศการเปิดตัวศูนย์บริการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ N Health และร้านยา Save Drug แห่งนครแม่สอด จังหวัดตาก พร้อมดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีให้ประชาชนในพื้นที่และชายแดนแม่สอด

บรรยากาศการเปิดตัวศูนย์บริการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ N Health และร้านยา Save Drug แห่งนครแม่สอด จังหวัดตาก พร้อมดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีให้ประชาชนในพื้นที่และชายแดนแม่สอด

                วันที่ 17 มกราคม 2559 นายณรงค์ฤทธิ์ กาละพุฒ ประธานคณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจสนับสนุนโรงพยาบาล บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการจำกัด(มหาชน) BDMS เดินทางมาเป็นประธานร่วมกับ นายสมศักดิ์ คะวีรัตน์ ประธานหอการค้าจังหวัดตาก เพื่อเปิดศูนย์การบริการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ N Health และ ร้านขายยา Save Drug บริษัทมหาชน ผู้ให้บริการด้านการสนับสนุนทางการแพทย์และธุรกิจโรงพยาบาลและ Save Drug โดยเปิดให้บริการ ที่นครแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก เป็นศูนย์ N Health และ ร้านขายยา Save Drug เพื่อสุขภาพ และเพื่อการบริการประชาชนในพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนม่าร์ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก(แม่สอด) โดยเปิดศูนย์บริการใจกลางนครแม่สอด บริเวณ 4 แยก หน้าตลาดสดนครแม่สอด ถนนประสาทวิถี เขตเทศบาลนครแม่สอด โดยมี ส่วนราชการและ นักธุรกิจ และแขกมีผู้เกียรติได้เดินทางมาร่วมเปิดศูนย์ฯเป็นจำนวนมาก

                ศูนย์บริการ N Health และ ร้านขายยา Save Drug ภายใต้การดำเนินธุรกิจของบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการจำกัด(มหาชน) BDMS มีแผนเปิดดำเนินธุรกิจเพื่อสนับสนุนการบริการทางการแพทย์ และเปิดดำเนินการในพื้นที่นำร่องจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจตาก(แม่สอด-พบพระ-แม่ระมาด) ประตูอาเซียน แม่สอด-เมียวดี ที่ได้เปิดประตูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC บนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจสายตะวันออก-ตะวันตก EWEC ซึ่งแม่สอด-เมียวดี คือประตูหน้าด่านการค้าสำคัญ ในทุกๆด้าน ทั้งการค้าชายแดน-การท่องเที่ยว-การลงทุนและด้านการแพทย์ ฯลฯ ศูนย์การบริการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ N Health และ ร้านขายยา Save Drug นครแม่สอด จะเป็นศูนย์ที่ให้บริการแก่ ประชาชน ในพื้นที่ชายแดน แห่งนี้  ศูนย์การบริการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ N Health และ ร้านขายยา Save Drug ให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ วิเคราห์ผลเลือด-ปัสสาวะ-และการตรวจสุขภาพประจำปี-การตรวจหาสารเสพติดในเลือด-การตรวจการติดเชื้อในเลือด การตรวจสุขภาพก่อนมีบุตร-การตรวจหาปริมาณเชื้อไวรัส ไข้เลือดออก มาลาเรีย วัณโรค เชื้อ HIV ฯลฯ ด้วยการบริการด้วยผู้ชำนาญการ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย พร้อมที่จะบริการให้กับทุกท่านแล้ววันนี้

ภาพ / ข่าว ศิริพันธ์  นันทะศิริ

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป