บรรยากาศของงาน โครงการ “แอ่วเหนือม่วนกั๋น สุขสันต์ทั้งปี๋” มหัศจรรย์สีเขียวเที่ยว 3 แม่ แม่สอด-แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน ที่ อ.แม่สอด

บรรยากาศของงาน โครงการ “แอ่วเหนือม่วนกั๋น สุขสันต์ทั้งปี๋” มหัศจรรย์สีเขียวเที่ยว 3 แม่ แม่สอด-แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน ที่ อ.แม่สอด

บรรยากาศของงาน โครงการ “แอ่วเหนือม่วนกั๋น สุขสันต์ทั้งปี๋” มหัศจรรย์สีเขียวเที่ยว 3 แม่ แม่สอด-แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน ที่ อ.แม่สอด

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานตาก  โดยนางสาวธมลวรรณ เรืองขจร ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย( ททท.)สำนักงานตาก นาย สบธนา  อั๋นประเสริฐ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย( ททท.)สำนักงานแม่ฮ่องสอน ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดตากโดย นาย สมศักดิ์  คะวีรัตน์ ประธานหอการค้า จ.ตาก   หอการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน และผู้ร่วมสนับสนุนได้ร่วมกัน จัดกิจกรรมคาราวานส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทาง สาย แม่ เพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวตามโครงการ “แอ่วเหนือม่วนกั๋น สุขสันต์ทั้งปี๋”มหัศจรรย์สีเขียวเที่ยว 3 แม่ แม่สอด-แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือ ททท.
มีภารกิจหลักในการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ ด้วยการจัดกิจกรรมการตลาดสมัยใหม่ และสร้างสรรค์กิจกรรมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ ๆ ให้สอดคล้องกับความสนใจ และความต้องการของนักท่องเที่ยว จึงมีการร่วมมือกับหอการค้า จ.ตาก หอการค้า จ.แม่ฮ่องสอน และผู้ร่วมสนับสนุน จัดกิจกรรมคาราวานรถยนต์ มหัศจรรย์สีเขียวท่องเที่ยวเส้นทางสายแม่ (แม่สอด – แม่สะเรียง-แม่ลาน้อย – แม่ฮ่องสอน) ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวและยัง ส่งเสริมการเดินทางของนักท่องเที่ยว ซึ่งจังหวัดตาก และจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่เดินทางมาเยี่ยมเยือนจังหวัดตาก และจังหวัดแม่ฮ่องสอนในแต่ละปีกัน เป็นจำนวนมาก การจัดกิจกรรมคาราวานในครั้งนี้กำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2558 มีผู้ร่วมกิจกรรม 250 คน รถยนต์ร่วมคาราวานจำนวน 58 คัน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มได้แก่กลุ่ม เอใส่เสื้อสีเหลืองและกลุ่ม บีใส่เสื้อสีฟ้า โดยมีคณะของคุณ มนัสวิน  นันทเสน  หรือคุณติ๊ก  ชีโร่  มาสร้างสีสันให้กับงานคาราวาน ตลอดระยะเวลาของการเดินทางในโครงการนี้อีกด้วย( ปล่อยภาพ กิจกรรมงานคาราวาน )
//////////////////////

ภาพและข่าวโดย วรภา  พันลุตัน

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป