บรรยากาศที่ท่ารถขนส่งผู้โดยสาร ต่างเต็มไปด้วยผู้คนที่จะเดินทางกลับเข้าทำงาน หลังจากวันหยุดยาวเข้าพรรษา

บรรยากาศที่ท่ารถขนส่งผู้โดยสาร ต่างเต็มไปด้วยผู้คนที่จะเดินทางกลับเข้าทำงาน หลังจากวันหยุดยาวเข้าพรรษา

บรรยากาศที่ท่ารถขนส่งผู้โดยสาร ต่างเต็มไปด้วยผู้คนที่จะเดินทางกลับเข้าทำงาน หลังจากวันหยุดยาวเข้าพรรษา

            บรรยากาศที่สำนักงานเดินรถขนส่งผู้โดยสารแม่สอด ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด ผู้คนที่เริ่มเดินทางกลับเข้าไปทำงานในสถานประกอบการต่างจังหวัด และนักเรียน นักศึกษา ที่จะเดินทางกลับยังสถานศึกษาเพื่อทำการศึกษาหลังจากมีวันหยุดยาว 4 วันในช่วงเทศกาลอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา โดยประชาชนส่วนใหญ่ได้กลับมาเยี่ยมบ้านเพื่อร่วมกิจกรรมงานบุญตามวัดต่าง ๆ พักผ่อนหลังจากเหน็ดเหนื่อยจากการทำงาน และได้พบปะพ่อแม่ ญาติพี่น้อง ซึ่งจากการสอบถามเจ้าหน้าที่จำหน่ายตั๋วพบว่า ส่วนใหญ่ประชาชนได้มีการจองตั๋วเดินทางกลับไว้ล่วงหน้าแล้ว ทำให้ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารมีจำนวนรถที่เพียงพอกับการให้บริการเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร ของประชนชนชาวแม่สอด

            ซึ่งทางด้านบริษัทขนส่งเดินรถ จำกัด สาขาแม่สอด โดยนาย จิรวรรตน์ ธนันเรืองกิตต์ หัวหน้าสถานีขนส่งเดินรถ 99 แม่สอดได้กล่าวถึงการจัดเตรียมเพิ่มเที่ยวรถในการรับส่งผู้โดยสารที่จะเดินทางกลับเข้าทำงานในช่วงหลังวันหยุดนี้ว่า การให้บริการรับส่งผู้โดยสารตามปกติแล้วจะมีรถให้บริการให้เพียงพอกับจำนวนผู้โดยสาร ส่วนในช่วงเทศกาลปีใหม่หรือเทศกาลมหาสงกรานต์นั้น ซึ่งมีวันหยุดติดต่อกันหลายวันนั้นทางสถานีได้มีการปรับเพิ่มรถรับส่งผู้โดยสารขึ้นอีกประมาณ 8 – 10 เที่ยว รวมจำนวนทั้งสิ้น 18 – 20 เที่ยว โดยพนักงานขับรถโดยสารจะตีรถเปล่าจากกรุงเทพมหานครเพื่อมารับผู้โดยสารยังอำเภอแม่สอดส่วนทางด้านบริษัทเดินรถเชิดชัยทัวร์และบริษัทเดินรถทันจิตต์ก็จะมีการเพิ่มเที่ยวการเดินรถอีกประมาณ 5 – 7 เที่ยวเพื่อรองรับผู้โดยสารที่จะเดินทางกลับยังภูมิลำเนา ผู้โดยสารสามารถทำการจองตั๋วได้ล่วงหน้าเพื่อที่ทางเจ้าหน้าที่จะได้มีการจัดเตรียมเที่ยวรถให้เพียงพอกับจำนวนผู้โดยสาร

////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป