บรรยากาศที่ท่ารถขนส่งผู้โดยสารต่างเต็มไปด้วยผู้คนเดินทางกลับเข้าทำงาน

บรรยากาศที่ท่ารถขนส่งผู้โดยสารต่างเต็มไปด้วยผู้คนเดินทางกลับเข้าทำงาน

บรรยากาศที่ท่ารถขนส่งผู้โดยสารต่างเต็มไปด้วยผู้คนเดินทางกลับเข้าทำงาน

                บรรยากาศที่สำนักงานเดินรถขนส่งผู้โดยสารแม่สอด ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด ต่างเต็มไปด้วยผู้คนที่เริ่มเดินทางกลับเข้าไปทำงานในสถานประกอบการต่างจังหวัด และนักเรียน นักศึกษา ที่จะเดินทางกลับยังสถานศึกษาเพื่อทำการศึกษาต่อ หลังวันหยุดยาวในช่วงเทศกาลวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคมจนถึง 4 มกราคม ในวันนี้ ซึ่งทางด้านบริษัทขนส่งเดินรถ จำกัด สาขาแม่สอด โดยนาย จิรวรรตน์ ธนันเรืองกิตต์ หัวหน้าสถานีขนส่งเดินรถ 99 แม่สอดได้กล่าวถึงการจัดเตรียมเพิ่มเที่ยวรถในการรับส่งผู้โดยสารที่จะเดินทางกลับเข้าทำงานในช่วงหลังวันหยุดเทศกาลปีใหม่นี้ว่า การให้บริการรับส่งผู้โดยสารตามปกติแล้วจะมีรถให้บริการจำนวน 9 – 10 เที่ยว แต่ในช่วงเทศกาลปีใหม่ซึ่งมีวันหยุดติดต่อกันหลายวันนั้นทางสถานีได้มีการปรับเพิ่มรถรับส่งผู้โดยสารขึ้นอีกประมาณ 8 – 10 เที่ยว รวมจำนวนทั้งสิ้น 18 – 20 เที่ยว โดยพนักงานขับรถโดยสารจะตีรถเปล่าจากกรุงเทพมหานครเพื่อมารับผู้โดยสารยังอำเภอแม่สอดส่วนทางด้านบริษัทเดินรถเชิดชัยทัวร์และบริษัทเดินรถทันจิตต์ก็จะมีการเพิ่มเที่ยวการเดินรถอีกประมาณ 5 – 7 เที่ยวเพื่อรองรับผู้โดยสารที่จะเดินทางกลับยังภูมิลำเนา ผู้โดยสารสามารถทำการจองตั๋วได้ล่วงถึง 30 วัน

////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป