บรรยากาศนารักๆ ของนักเรียนในชุดชนเผ่า ในพื้นที่อำเภอพบพระเป็นการอนุรักษ์ ศิลปะและวัฒนธรรมให้กับบุตรหลานได้เป็นอย่างดี

บรรยากาศนารักๆ ของนักเรียนในชุดชนเผ่า ในพื้นที่อำเภอพบพระเป็นการอนุรักษ์ ศิลปะและวัฒนธรรมให้กับบุตรหลานได้เป็นอย่างดี

บรรยากาศนารักๆ ของนักเรียนในชุดชนเผ่า ในพื้นที่อำเภอพบพระเป็นการอนุรักษ์ ศิลปะและวัฒนธรรมให้กับบุตรหลานได้เป็นอย่างดี

                ในทุกๆวันศุกร์ เด็กๆนักเรียนโรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2 ตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จะแต่งกายในชุดชนเผ่าของตนเองมาโรงเรียนเป็นประจำทุกวันศุกร์  ด้วยแนวคิดของ นายอนันต์ จำปานิล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2 บุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษา ซึ่งเป็นตัวแทนผู้ปกครองของนักเรียน ได้ร่วมกันคิดในการรวบรวม และแสดงถึงความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เพราะนักเรียนที่เข้ามาศึกษาเรียนรู้ในโรงเรียนแห่งนี้มีหลากหลายชนเผ่า หลายวัฒนธรรม และมีประเพณีที่แตกต่างกันออกไปถึง 9 ชนเผ่า ซึ่งมีทั้ง เผ่ามูเซอ , เผ่าเย่า , เผ่าอาขา ,เผ่าจีนฮ่อ , เผ่าลีซอ , เผ่ากระเหรี่ยง , เผ่าม้ง , เมียนมา และไทย    ซึ่งมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน จึงได้มีแนวคิดให้นักเรียนได้แสดงถึงวัฒนธรรมชนเผ่าของตน จากการแต่งกายทุกๆวันศุกร์  และทางโรงเรียนยังได้ให้ความสำคัญของผู้เรียนโดยมี มิสเตอร์ไมเคิล บาว์แมน เป็นครูอาสาจากประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ได้มาสอนภาษาอังกฤษให้กับน้องๆเพื่อเตรียมรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า

ภาพ / ข่าว ชวลิต  วิกุลชัยกิจ

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป